"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handledd studiepraktik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ges endast inom Politices Kandidatprogrammet. För tillträde till kursen krävs att kurserna på programmets tre första terminer har genomgåtts med godkänt resultat.

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att omsätta utbildningens teoretiska inslag i praktisk verksamhet. Kursen syftar därutöver till att utveckla kunskaper och färdigheter som skall komma till användning dels i fortsatta studier, dels i det framtida arbetslivet. Syftet med kursen uppnås i form av handledd studiepraktik som kan göras inom offentliga förvaltningorganisationer eller företag, i Sverige eller utomlands.Kursen kan väljas som valbar kurs inom Politices kandidatprogrammet (SGPOL). Kursen läses inom ramen för programmets utbildningsplan (under termin 4) och den studerande ordnar själv sin praktikplats.

Praktiken ska vara relevant för studentens utbildning och praktikens innehåll avgörs i samråd mellan arbetsplatsen, student och praktikkursansvarig. Innehållet formuleras skriftligen i en överenskommelse som färdigställs innan praktikstart och den studerande ska ha en särskilt utsedd handledare på praktikplatsen.

Det utgår ingen ersättning till studenten för uppkomna merkostnader i samband med praktikens fullgörande.

Student som sökt kursen placeras som reserv till dess att studenten på egen hand ordnat en praktikplats och fått sin praktikplan godkänd.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Studievägledare, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet