"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Humanfysiologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens fokus ligger på grundläggande kunskaper om cellbiologi, människokroppens fysiologi, anatomi, och histologi. Kursen behandlar även prokaryota organismers byggnad och funktion samt ger en överblick av virologi, mykologi och växtfysiologi. Tillämpning och fördjupning av kunskaper sker genom seminarier, laborationer och dissektion.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Caroline Blomquist