"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsfysiologi II - Uthållighetsträning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller en fördjupning i fysiologi relaterad till uthållighetsträning (konditionsträning), både gällande akuta effekter och adaptation till uthållighetsträning över längre tid, för hälsa och prestationsutveckling. Uthållighetsträningens effekter i det kardiorespiratoriska systemet, blodet, kärlsystemet och muskulaturens energisystem är i fokus. Molekylära mekanismer, ålder, kön och nutrition som påverkar adaptation till uthållighetsträning, prestation och trötthet behandlas på grundläggande nivå.

Teori om grundläggande principer för planering och uppföljning av uthållighetsträning inom olika lagidrotter (intermittent arbete) och individuella konditionsidrotter (kontinuerligt arbete) varvas med praktikorienterade delmoment bestående av olika träningspass med uthållighetsträning som analyseras genom biomonitorering.

I kursen ingår den grundläggande teorin bakom idrottsfysiologiska tester som används för att fastställa delkapaciteter, konditions- och hälsostatus. Vidare innefattar kursen praktiska moment avseende kravanalyser av idrotter med höga krav på uthållighet. I denna uppgift ingår auskultering ute i fält där uthållighetsträningen analyseras utifrån det idrottsspecifika prestationskravet. En central del i kursen är utbildning i hur resultat från uthållighetsrelaterade fysiologiska tester kan användas som underlag för kapacitetsanalyser, kravanalyser och målstyrd träningsplanering.

De teoretiska och praktikorienterade kursmomenten integreras parallellt med utbildning och träning i litteratursökning i medicinska databaser, rapportskrivande och muntlig redovisning.

Medicinskt och etiskt förhållningssätt i relation till uthållighetstester och träningsplanering introduceras och diskuteras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Michael Svensson