"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Internationalisering och socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursens syfte är att kritiskt granska aktuella frågor rörande socialt arbete i en internationell kontext.

I kursen diskuteras de globala processer som formar det sociala arbetets praktiker och som avgör de sociala frågornas karaktär. Kursen utforskar olika teorier om globalt (eller interkulturellt) socialt arbete och diskurser om sociala frågor, utsatthet och insatser inom socialt arbete, och granskar kritiskt konsekvenserna av internationella teoretiska och praktiska tillämpningar.

I kursen ingår vidare socialt arbete i  olika globala sociopolitiska kontexter. Detta görs genom att kartlägga de strukturer, kulturer och ideologier som ligger bakom de olika sätten på vilket det sociala arbetet och dess professionella utveckling organiseras. Olika ideologier, t.ex. individualism, kollektivism och liberalism, diskuteras och hur dessa ideologier påverkar utformningen av socialt arbete. Olika modeller för socialt arbete diskuteras och kontextualiseras, till exempel individinriktat arbete och samhällsarbete.

Kursen tar också upp andra teoretiska perspektiv, såsom globaliseringen av sociala problem, social rättvisa, förtryck, social utveckling, egenmakt och antidiskriminerande praktiker, som kan bidra till en förmåga att kritiskt reflektera över det internationella sociala arbetets praktiker.

I kursen diskuteras vidare de utmaningar som finns för utbildningen i socialt arbete. I kursen avhandlas också de internationella riktlinjerna för socialt arbete liksom diversifieringar av socialt arbete. Vidare diskuteras huruvida det finns eller bör finnas värderingar som går att tillämpa universellt på socialt arbete (oavsett om dessa återspeglas i aktuella etiska dokument). Kursen innehåller även en reflektion över kulturell relativitet och multikulturell praktik i relation till det sociala arbetet

Anmälan och behörighet

Internationalisering och socialt arbete, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 februari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

De obligatoriska träffarna sker digitalt via zoom.

Övrig undervisning ges via lärplattformen Canvas i form av inspelade föreläsningar, webbaserade seminarier och övningar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-28503

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)