"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Interpersonell kommunikation i polisiär konflikthantering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som studenten utvecklat i yrket och/eller i sina studier i polisiärt arbete, och syftar till att belysa hur teorier och metoder inom professionell kommunikation och konflikthantering kan användas för att förstå och hantera situationer i polisiär verksamhet. Under kursen behandlas interpersonell kommunikation i en polisiär kontext, med fokus på samtalsmetodik och icke-verbal kommunikation. Vidare behandlas affekter och kognition, och hur dessa aspekter påverkar interpersonell kommunikation och konfliktsituationer. Kursens fokus ligger på att förmedla kunskap om verktyg för att genomföra svåra samtal och att hantera affektladdade situationer. Kursen ger också möjlighet att utforska och tillämpa kursens innehåll genom simuleringar, rollspel eller andra studerandeaktiva övningar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Sabinha Önnerlöv