Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

printicon

Introduktion till det specialpedagogiska fältet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen uppmärksammas och behandlas historiska och samhälleliga aspekter på hur specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner formats, styrts och förändrats. Centrala specialpedagogiska teorier, begrepp och perspektiv introduceras, diskuteras och problematiseras. Särskilt uppmärksammas deras betydelse för den pedagogiska verksamhetens utformning och genomförande. Kunskap om det specialpedagogiska forskningsfältet samt relationen mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och yrkesutövning introduceras. Dessutom behandlas barns kognitiva och socioemotionella utveckling samt språk- och begreppsutveckling från förskoleåldern till tonåren.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Emma Lind, studievägledare