Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kärnfysik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens behandlar atomkärnan och de krafter som verkar i kärnan. Vidare diskuteras kvantteoretiska metoder för olika typer av radioaktivt sönderfall. Olika acceleratorer relevanta för kärnstudier behandlas i kursen. Kursen tar upp energiutvinning via fission.

Kursen omfattar följande:

Tvärsnitt inom kärnfysiken. Fermis Gyllene Regel. Kärnmodeller, klassiska och kvantmekaniska metoder för bestämning av kärnradien samt kärnans laddnings- och materiefördelning. Kärnkrafternas räckvidd, kärnans bindningsenergi samt separationsenergier för neutroner och protoner.

Vidare omfattar kursen olika typer av sönderfall, seriesönderfall och de ekvationer som beskriver dessa. Sönderfallstyper som behandlas är beta-minus, beta-plus, alfa, elektroninfångning, konversionselektroner, gammaemission, proton och neutron emission. Beta-,  alfa- och gammasönderfall behandlas kvantmekaniskt. Produktion av radionuklider, bromsstrålning, karakteristiska fotoner och Auger elektroner ingår också. Kursen ger också en introduktion till icke-förstörande studier av prover genom gammaspektroskopi. Vidare diskuteras fission och energiutvinning genom fission. Olika typer av acceleratorer, relevanta för kärnstudier, studeras inom kursen. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar tre moment

1. Teoridel, 2.5 hp

2. Räknedel, 2.5 hp

3. Laborationsdel, 2.5 hp

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Anders Garpebring