"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunikationsfördjupning

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen består av specialorienterade studier i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation, med fördjupning i forskningsfältets vetenskapliga utmaningar. Den studerande ska nå grundläggande kunskaper i projektarbete, projektorganisering, projektledning och projektstyrning och bli förtrogen med taktiska och operativa modeller för marknadsföring. Under kursen ska den studerande även tillägna sig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att planera, presentera och genomföra ett strategiskt kommunikationsprojekt. Kursen utgör termin 4 på Programmet för strategisk kommunikation.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Studieadministratör