"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kriminologi A

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskap om kriminologiska teorier, metoder och empiri. Under kursen behandlas bland annat teorier om brottsförebyggande insatser, påföljdssystem och brottsofferperspektiv ur såväl samhälls- som individperspektiv. Även brottsstatistik och grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder tas upp. Kursen stimulerar kritiskt tänkande utifrån tillämpningar med konkreta studiefall, samt ger övning i muntlig och skriftlig presentation.

Anmälan och behörighet

Kriminologi A, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22600

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen