"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ledarskap

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att reflektera över individens ledarskap i skilda kontexter och organisationer, med fokus på det mänskliga samspelet mellan ledare och medarbetare. Inom denna kurs ges en inblick i skilda perspektiv på ledarskap.  Vidare behandlas och diskuteras olika faktorers påverkan på ledarskapet som t.ex. verksamhetens art, individrelaterade egenskaper och färdigheter, ledarskapsstrategier och attityder relaterade till organisation och medarbetare. Inom ramen för kursen diskuteras aktuella eller fiktiva etiska och moraliska dilemman med anknytning till ledarskap och organisation.e.

 schema
Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.
Kursen är endast tillgängilg för studenter på Gastronomiprogrammet vid Umeå Universitet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare