Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masteruppsats, 30 högskolepoäng

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Syftet är att den studerande skall genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete. I kursen ska den studerande visa förmåga att självständigt planera, genomföra och presentera, både muntligt och skriftligt, sin forskning inom ett folkhälsorelaterat ämne. Detta innefattar att formulera en frågeställning och syfte, välja lämpliga metoder för datainsamling och dataanalys, samt presentera och diskutera resultaten i förhållande till vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur. Kursen ger möjlighet att tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under den folkhälsovetenskapliga utbildningens övriga kurser. Uppsatsen kan vara antingen en systematisk litteraturöversikt, ett studieprotokoll eller en empirisk studie.

Uppsatsarbetet introduceras under höstterminen. Studenten får tillfälle att med lärare och andra studenter diskutera val av ämne för uppsatsen. Handledare för studentens uppsatsarbete utses under slutet av höstterminen/början av vårterminen.

I slutet av vårterminen, presenteras uppsatsen vid ett seminarium där en annan student fungerar som opponent. Studenten ska i sin tur vara opponent på en annan students uppsats som presenteras på samma sätt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson