Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Mobbning i lärmiljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Vill du lära dig mer om mobbning och kränkande handlingar i lärmiljöer? Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med barn och unga för att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning och kränkande handlingar i förskola och skola - men också i andra pedagogiska verksamheter? Och vill du veta mer om hur dessa handlingar kan förstås utifrån olika teoretiska perspektiv?  Det får du i så fall möjlighet till i denna kurs. 

På grundläggande nivå problematiseras mobbning och kränkande handlingar både som erfarenhet och begrepp. Du får möjlighet att diskutera mobbning och kränkande handlingar, exempelvis utifrån makt-, socialkonstruktionistiskt- genus- och individualpsykologiskt perspektiv. I kursen får du också möjlighet till att ta del av aktuell lagstiftning och gällande styrdokument. Därtill berörs mobbning och kränkande handlingar i samtidens digitala medier med avseende på digital kompetens. Vetenskapligt, kritiskt och självständigt förhållningssätt betonas. I kursens sista moment genomför du en egen, mindre studie som har relevans för ditt pedagogiska sammanhang.

Anmälan och behörighet

Mobbning i lärmiljöer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt på distans utan sammankomster. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Under kursen används en webbaserad nätplattform för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall därför ha tillgång till internetansluten dator. Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, samt i form av skriftliga redovisningar. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån tregradig skala. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-68600

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör