Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Naturens mångfald för geografilärare

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Naturens mångfald utarmas kontinuerligt. Vi människor breder ut oss på bekostnad av vår omgivning. Något måste göras! Vilka är problemen? Var finns de? Allt detta berörs i den här problembaserade kursen där ämnen tas upp som till exempel konsekvenser av klimatförändringen, mänsklig påverkan på omgivningen, lokal- och mikroklimat, spår av tidigare klimat, samt olika aspekter på naturens mångfald.

I början av kursen ligger fältarbete och exkursioner.

Tidigare klimat, framför allt den senaste istiden och dess påverkan på landskapet omkring oss tas upp under kursen. Här studeras också lokala markförhållanden som är ett resultat av även andra processer.

Klimatet i den lilla skalan, lokal och mikroklimat, behandlas under kursen, liksom hur det lokala klimatet kan förändras vid en global klimatförändring.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Bent Christensen, kursansvarig