Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Är du intresserad av mer kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och dess konsekvenser i den pedagogiska praktiken? Vill du utveckla din förmåga att anpassa din undervisning utifrån alla elevers förutsättningar och behov? Vill du reflektera med andra pedagogiskt yrkesverksamma om yrkesetiska dilemman vad gäller det neuropsykiatriska området? Då är den här kursen något för dig. Kursen ger bland annat kunskap om faktorer av betydelse för området neuropsykiatriska svårigheter. Särskilt betonar kursen konsekvenser av neuropsykiatriska svårigheter i pedagogisk, social och fysisk lärmiljö.

Anmälan och behörighet

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 januari 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen ges på halvfart och halvdistans med två träffar under en termin. Det motsvarar ungefär 20 studietimmar/vecka. Undervisningen sker via datorkommunikation varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Denna nätbaserade distansutbildning kommer bland annat att innebära att du kommunicerar med dina medstuderande i en datorgrupp i den webbaserade lärplattformen Cambro. Cambro erbjuder möjligheter till grupparbete och gruppdiskussioner. Du kommer att tillhöra en datorgrupp bestående av ca 6-8 studenter. Med dessa ska du samarbeta omkring angivna uppgifter såsom att diskutera relevanta frågor, läsa andras text samt ge feedback. Examination sker individuellt. Examinerande moment är obligatoriska.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-68900

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör