"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Är du intresserad av mer kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och dess konsekvenser i den pedagogiska praktiken? Vill du utveckla din förmåga att anpassa din undervisning utifrån alla elevers förutsättningar och behov? Vill du reflektera med andra pedagogiskt yrkesverksamma om yrkesetiska dilemman vad gäller det neuropsykiatriska området? Då är den här kursen något för dig. Kursen ger bland annat kunskap om faktorer av betydelse för området neuropsykiatriska svårigheter. Särskilt betonar kursen konsekvenser av neuropsykiatriska svårigheter i pedagogisk, social och fysisk lärmiljö.

Anmälan och behörighet

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 september 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

4 st

Antal övriga träffar

1 st

Upplägg för distanskurs

Kursen ges på halvfart och halvdistans med fyra nätbaserade sammankomster under en termin samt en frivillig introduktionsträff. Det motsvarar ungefär 20 studietimmar/vecka. Undervisningen sker via datorkommunikation varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Denna nätbaserade distansutbildning kommer bland annat att innebära att du kommunicerar med dina medstuderande via en webbaserad lärplattform och ett digitalt videokonferensverktyg. Dessa erbjuder möjligheter till grupparbete och gruppdiskussioner. Du kommer att tillhöra en datorgrupp bestående av ca 6-8 studenter. Med dessa ska du samarbeta omkring angivna uppgifter såsom att diskutera relevanta frågor, läsa andras text samt ge feedback. Examination sker i grupp och individuellt. Examinerande moment är obligatoriska och förekommer bland annat under de nätbaserade sammankomsterna. 

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-61890

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studieadministrationen