Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar datainsamling, dataanalys, rapportskrivning och försvar av ett examensarbete som ska ha sin utgångspunkt i vårdverksamhet. Kursen är en fördjupning i ämnet omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder. Aspekter på genus, klass och etnicitet behandlas i relation till det valda ämnet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad