"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad inom onkologisk vård, VFU

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar en fördjupning i onkologisk omvårdnad där omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö i relation till olika faser av cancersjukdom beskrivs och analyseras. Tillämpning av person/familjecentrerad, evidensbaserad och säker omvårdnad granskas och problematiseras i en forskningsplan och i den kliniska verksamheten. Kursen ska ge färdigheter i att på ett säkert och kvalificerat sätt kunna utföra och ansvara för de uppgifter vilka erfordras för att arbeta som specialistutbildad sjuksköterska inom onkologisk vård. Kursen omfattar också specifika aspekter relaterade till livskvalitet, genus, ålder, klass, samhälle och etnicitet i samband med cancersjukdom.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad