Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad inom ortopedisk vård

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller fördjupade studier i sjukdoms- och behandlingskunskap av ortopediska åkommor hos vuxna, elektiva såväl som akuta, samt specifik omvårdnadskunskap kring dessa åkommor.  Fokus på hur och varför ortopediska diagnoser behandlas eller opereras, vilka varningssignaler som kan förekomma och hur komplikationer kan förebyggas. Här ligger tonvikten på vad du som behandlar patienten har för kunskaper inom avancerad ortopedi och den specialiserade omvårdnaden som den kräver. Kursen kommer också att behandla smärtfysiologi och specifika smärtbehandlingar som används vid ortopediska åkommor. Studenten ska efter genomgången kurs ha kännedom om "best clinical practice" inom omvårdnad vid modern ortopedi men även ha kännedom om instrument för hur detta ska implementeras i klinik.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad