"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktik i interaktionsdesign

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen är uppbyggd i 3 steg, där nutida praktik- och arbetsrelaterade situationer utforskas genom förståelse, analyser, diskussioner och erfarenheter av praktiskt deltagande i professionella designsammanhang. Praktisk erfarenhet jämförs med designteori, och studenter reflekterar kritiskt över sina observationer under perioden. Distanshandledning och delmål stödjer skapandet av en skriftlig rapport för inlämning vid kursens slut. Handledning genom skriftliga uppgifter guidar studenten i skapandet av ett förslag till examensarbete på masterprogrammet i interaktionsdesign.
 
Steg 1. Tidiga reflektioner (7,5 hp)
Den första fasen består av att bygga upp kunskap om och förståelse för en professionell designpraktik. Observationer av företagskultur, -identitet, -struktur samt roller och metoder som upplevs på arbetsplatsen sammanställs i en skriftlig rapport och används i en personlig reflektion om dess relation till den faktiska kreativa uppgiften/uppgifterna som studenten ska utföra i inledningsfasen av praktiken.
 
Steg 2. Designteori och praktik (15 hp)
Under denna fas av kursen kommer studenten att utöka sin kompetens och sina färdigheter genom att utföra designarbete och jämföra ytterligare insikter från litteraturstudier med erfarenheter från designpraktiken. Resultatet är en andra reflekterande text som bifogas den skriftliga rapporten.
 
Steg 3. Framtidspraxis (7,5 hp)
Kursens sista fas handlar om att slutföra praktiken på företaget, samt att parallellt reflektera över framtiden för området interaktionsdesign och rollen som designer i förhållande till industri och samhälle. Studentens värderingar och ambitioner kommer då att bidra till att identifiera och uttrycka mål och önskemål för både personlig utveckling och ämnesutveckling under det kommande examensprojektet. Denna avslutande reflekterande text, tillsammans med en utvärdering utfärdad av studentens mentor hos företaget, fungerar som slutsats för rapporten.Studenterna vid Masterprogrammet i interaktionsdesign ska under termin 2 välja mellan två valbara kursalternativ som finns tillgängliga på följande (tredje) termin. Ett av alternativen är kursen "Praktik i interaktionsdesign".  

Detta alternativ rekommenderas till de studenter som säkrat ett praktikavtal med ett företag som är verksamt inom interaktionsdesignområdet. Eftersom detta är en valbar kurs har Designhögskolan ingen skyldighet att ordna praktikplacering.
Rätt till ekonomisk ersättning i enlighet med rektors beslut garanteras enbart obligatoriska praktikinslag och studieresor. När kursen är valbar utgår inte någon särskild ekonomisk ersättning vid praktik, varken inom eller utom Sverige.
Studenten har skyldighet att själv ta reda på vilka ekonomiska kostnader som kan uppstå.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Designhögskolan