"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktiska studier

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Praktiska studier 1 , 7,5 hp

I momentet ska den studerande förvärva praktisk erfarenhet genom att följa en yrkesverksam designers dagliga arbete, omsätta kunskap i olika situationer, bekräfta eller kritiskt granska inhämtad kunskap och undersöka hur kunskapen kan användas på en arbetsplats med industridesign i fokus. Den studerande erhåller en erfarenhetsbaserad kunskap och kompetens och ska studera hur ämneskunskap och kompetens används på en arbetsplats. Den studerande och programledare diskuterar studentens önskade alternativ för praktiska studier och fördjupningsstudier. Den studerande initierar och administrerar själv en kontakt med ett industridesignföretag i Sverige eller utomlands för sina praktiska studier. Valet av praktikplats ska godkännas av programansvarig.

En yrkesverksam industridesigner på praktikplatsen ska vara handledare och kontaktperson. Studierna bedrivs individuellt med kontaktpersonen som handledare.

Praktiska studier 2, 7.5 hp

I momentet ska den studerande förvärva fördjupad praktisk erfarenhet genom att följa det dagliga arbetet för en yrkesverksam inom design eller ett för design närliggande område. Den studerande erhåller en erfarenhetsbaserad kunskap och kompetens och ska studera hur ämneskunskap och kompetens användas på en arbetsplats. Den studerande och programledare diskuterar studentens önskade alternativ för praktiska studier och fördjupningsstudier. Valet av praktikplats och fördjupningsstudier ska godkännas av programansvarig. Den studerande initierar och administrerar själv en kontakt med ett företag i Sverige eller utomlands för sina praktiska studier. En kontaktperson på praktikplatsen ska namnges. Studierna bedrivs med kontaktpersonen som handledare.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Adrian Löwander (Institutionsadministratör)