Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Professionell utveckling 2 för psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och möjlighet till fördjupning av färdigheter vad gäller empati, självreflektion, självomhändertagande ,reflekterande samtal, och processledning. Kursen gör detta genom att växla mellan teoretiska inslag och praktiska övningar, uppdelat på två moment. Med hjälp av teori och praktik ska kursen belysa vikten av fortlöpande utveckling av empati, självkännedom och självomhändertagande, samt kontinuerlig träning i olika sätt att leda och förstå grupprocesser där tre eller flera inblandade. Kursen behandlar etiska aspekter, både i relation till kurskamrater, till studenten själv och till klienter. Kursen bygger på de kunskaper och färdigheter som erhållits tidigare på psykologprogrammet. Momentet är vidare en förberedelse för klientarbetet och kommande kurser i professionell utveckling.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)