"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programvaruteknik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över metoder, verktyg och språk för att understödja utvecklingen av stora programvarusystem. Särskild tonvikt läggs på kvalitetssäkring och kunskaper och färdigheter som direkt kan tillämpas i arbetslivet.

Kursen behandlar

  • Utvecklingsmodeller och faser för iterativ och inkrementell (agile) utveckling;
  • Kravhantering och objektorienterad analys och design (scenario-driven utveckling, UML);
  • Design heuristics, patterns och refactoring;
  • Systematisk testning (test-driven utveckling);
  • Programvarukvalitet, mätetal, processförbättring, versionshantering och dokumentation.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)