Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programvaruteknik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Kursen ger en översikt över metoder, verktyg och språk för att understödja utvecklingen av stora programvarusystem. Särskild tonvikt läggs på kvalitetssäkring och kunskaper och färdigheter som direkt kan tillämpas i arbetslivet.

Kursen behandlar
  • Utvecklingsmodeller och faser för iterativ och inkrementell (agile) utveckling;
  • Kravhantering och objektorienterad analys och design (scenario-driven utveckling, UML);
  • Design heuristics, patterns och refactoring;
  • Systematisk testning (test-driven utveckling);
  • Programvarukvalitet, mätetal, processförbättring, versionshantering och dokumentation.

Anmälan och behörighet

Programvaruteknik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

24 mars 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs minst 7.5hp inom datastrukturer och algoritmer (tex 5DV149 eller 5DV150), minst 7.5hp inom människa-dator interaktion/interaktionsteknik (tex 5DV132, 5DV045 eller 5DV060) samt goda kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering (minst 15hp i progression) som t.ex. kan förvärvas genom kurserna Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) och Applikationsutveckling i Java (5DV135) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-57305

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Studentexpeditionen, Datavetenskap