"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Project Management and Organizational Design D

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen belyser centrala frågor för att förstå och hantera olika organisatoriska aspekter och designfrågor i organisationer och samhälle. Den integrerar djupa teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärande miljö som kännetecknas av aktivt studentdeltagande både individuellt och i grupp. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska

Moment 1. Projektledning, 7.5 hp

Moment 2. Organisationsdesign, 7.5 hpScheman/Schedules

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.

 

Anmälan och behörighet

Project Management and Organizational Design D, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi eller pedagogik, psykologi, sociologi eller statsvetenskap varav kandidatnivå 15hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5hp på kandidatnivå eller motsvarande. Det krävs att studenten har en bredd i företagsekonomi och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).Gymnasium: Engelska B/6

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-24014

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare