Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projekt 2: Strategisk Design

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen är uppdelad i två moduler, vilka syftar till att tillhandahålla kunskap och praktisk träning i varumärkesidentitet och strategisk design.
 
Modul 1: Förstudie, varumärke och strategi 4,5 hp
Kursens tre första veckor fokuserar på analys av ett befintligt varumärke och att praktisera strategisk design samt att använda verktyg för innovation som stödjer skapandet av en designbrief som stödjer de globala målen för hållbar utveckling.
 
Modul 2: Kreativt projektarbete 10,5 hp
Som svar på studenternas egna designbrief börjar idegenereringsfasen där kreativa verktyg används för att generera flera möjliga designförslag. Designförslagen ska uppfylla de önskade attributen för transportprodukten eller transportlösningen. Dessa alternativ skall diskuteras och ett väljas ut för ytterligare förfining i processen. Regelbundna handledningsseminarier och seminarier stöder elevernas lärande under processen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Programinformation, Internationell kontaktperson (utbytesstudier)