Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Radiografi - självständigt arbete

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar planering och genomförande av ett självständigt vetenskapligt examensarbete inom huvudområdet radiografi. Arbetet utgör en fördjupning i ämnet och tillämpning av kunskaper i vetenskaplig metod och teori. Arbetet dokumenteras i en rapport exempelvis i form av en litteraturstudie alternativt en empirisk studie med god vetenskaplig grund. Relevanta aspekter på ålder, genus, klass och etnicitet ska beaktas.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad