Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhälle och organisation för psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen har tonvikt på hur samspelet mellan informella och formella institutioner, organisationer och andra samhällsstrukturer påverkar människor och mänskliga relationer. Med utgångspunkt från individen belyses ur ett sociologiskt perspektiv dennes plats i och relation till dessa krafter och strukturer, såsom normer, diskurser och sätt att organisera och strukturera mänskliga verksamheter. Med utgångspunkt från individen belyses ur ett psykologiskt perspektiv hur förståelsen av sig själv i relation till andra och sitt eget och andras beteende inom olika kontexter med olika normer och struktur, påverkas. Psykologins och psykologens roll i samhället kommer att behandlas. Kursen ges på svenska och engelska.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jenny Feltenmark