"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socialpsykologi B

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursen avser att öka förtrogenheten med sociologins och socialpsykologins teoretiska grunder och metodologiska variationer. Under kursen behandlas bland annat forskning om klass, genus, etnicitet och sexualitet samt moderna teorier om modernitet och individualisering. Kursen omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsmetoder. Ett övergripande mål är att ge studenterna fördjupad analytisk förmåga samt ökade färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska vetenskapliga texter.Delar av kursen läses gemensamt med Sociologi B.
Kursen får inte ingå i en examen tillsammans med Sociologi B.

Anmälan och behörighet

Socialpsykologi B, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 januari 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

22.5 hp från kursen Socialpsykologi A (30 hp) eller Sociologi A (30 hp), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22315

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen