Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statistik och empirisk metod

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Kursen ger grundläggande metod och statistikkunskaper inom områden som är relevanta för ämnet kognitionsvetenskap. Kursen behandlar deskriptiv statistik och olika lägesmått, spridningsmått och sambandsmått. Vidare presenteras hypotesprövning, statistisk interferens samt metoder för skattning av reliabilitet och validitet. Särskild vikt läggs vid samplingsmåttens fördelning. Procedurer och tekniker för prövning av kvalitativa och kvantitativa mätningar behandlas.

Kursen redogör för experimentell design, t-tester och variansanalys, icke-parametriska test och enkätkonstruktion, observationsanalys och intervjumetodik samt korrelations/regressionsanalys. Kursen skall även ge praktisk färdighet att göra beräkningar och analyser såväl för hand som i datoriserade statistikprogram som SPSS.

Anmälan och behörighet

Statistik och empirisk metod, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 februari 2021

Slutar

23 mars 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-21101

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 september 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Jenny Nilsson eller Studierektor Michael Gruber