Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Student Conference in Computing Science

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen arbetar med vetenskapligt skrivande, vetenskapligt beteende och forsknings kvalitet. Studenten utvecklar och svarar på en ny och icke-trivial frågeställning inom datavetenskap eller interaktion och design. Studenten genomför sedan forskning och skriver en artikel under lärarens överinseende och med peer reviewing. Den slutliga versionen av papperet lämnas in via ett konferenssystem och granskas av anonyma forskare. Alla accepterade artiklar publiceras i en teknisk rapport utgiven av Institutionen för datavetenskap och presenteras av författaren vid en intern konferens. Lärandemål inkluderar att studenten kommer att utveckla hans / hennes förmåga att: göra oberoende utredningar och forskning; skriva en vetenskaplig artikel om hans / hennes arbete; och presentera hans / hennes forskning muntligt.

Kursen är utformad enligt följande: Studenterna handleds individuellt av lärare och genom peer review-grupper bestående av 4-5 studenter. Peer review-möten är obligatoriska. Varje student läser utkasten från de andra studenterna i gruppen som en förberedelse inför mötet. Alla studenternas artiklar diskuteras sedan gemensamt. Kursen har fem deadlines i form av inlämning av pågående / slut / reviderade versioner av artikeln som ska stödja studenternas progression och kursen ger också fem stödjande föreläsningar. Kursen kräver att studenten arbetar kontinuerligt under terminen på hans / hennes papper.

Anmälan och behörighet

Student Conference in Computing Science, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 25%

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier varav 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram, i båda fallen inkluderande minst en kurs på avancerad nivå i datavetenskap eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57217

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)