Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska för åk 4-6, kurs 3

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens centrala innehåll utgörs av faktakunskap och undervisnings- och lärprocesser med fokus på läsförståelse och skrivprocess. Kursen behandlar temainriktade arbetssätt med stöd av estetiska lärprocesser och digitala verktyg. Studenterna planerar, skriver och utvärderar egna utvecklingsarbeten. Grundläggande litteraturdidaktisk teoribildning samt teorier om textanalys och litteratursamtal ingår samt den studerandes eget skrivande och egen utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)