Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska som andraspråk B, Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

I den här kursen studerar du flerspråkiga elevers läs-, skriv- och kunskapsutveckling ur teoretiskt och didaktiskt perspektiv, med fokus på språkutvecklande arbetssätt. Läsförståelse och skrivande inom olika texttyper problematiseras utifrån aktuell forskning och styrdokument. Kursen ger även en introduktion till genreteori. 

 

Kursen vänder sig i första hand till lärare och blivande lärare i grundskola och gymnasium.

Anmälan och behörighet

Svenska som andraspråk B, Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Antal övriga träffar

1 st

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är till största delen nätbaserad. I kursen ingår en obligatorisk träff och en ytterligare träff. Övriga träffar genomförs via internet. Tillgång till dator och internetuppkoppling krävs för att kunna genomföra kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Varje träff är en dag (10-16).

 

Behörighetskrav

Univ: Minst 22,5 hp i intervallet 1-30 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-71801

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)