"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Testmetodik I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen ingår grundläggande testmetodologi med fokus på både idrottsspecifika tester och tester för användning inom hälsoområdet. Stor vikt läggs på värdering av olika testmetoders validitet och reliabilitet. Utbildning i försöksplanering där praktiska aspekter som standardisering, information till testpersoner och hantering av data ingår. Även faktorer som nytta och risk och andra etiska överväganden kopplas till val av testupplägg och beaktas. Vid praktiskt utförande av tester ingår även hantering av data (analys, tolkning och dokumentation) och information till testperson om testresultat.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Apostolos Theos