Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Tillämpad IT i skolan

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap och färdighet om hur IT kan användas i dagens och morgondagens skola. I kursen studeras i första hand samtida IT-baserade lärandestöd, t ex det flippade klassrummet. Den pedagogiska nyttan diskuteras och relateras till lärarrollen genom praktiska arbetsuppgifter.
 

Anmälan och behörighet

Tillämpad IT i skolan, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen är nätbaserad, utan sammankomster. Kursdeltagaren ska ha tillgång till Internetuppkopplad dator samt mikrofon och webbkamera. Du kan lösa alla kursens uppgifter med hjälp av fri programvara. Examination sker fortlöpande med t ex skriftliga och praktiska uppgifter, deltagande i nätbaserade seminarier, workshops och föreläsningar. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala. Kursbetyget sätts utifrån en sammanvägd bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-23023

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör