Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad IT i skolan

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap och färdighet om hur IT kan användas i dagens och morgondagens skola. I kursen studeras i första hand samtida IT-baserade lärandestöd, och hur de kan användas inom språkutvecklande undervisning samt för att skapa förutsättningar för ett elevcentrerat lärande. Den pedagogiska nyttan diskuteras och relateras till lärarrollen i arbetsuppgifter.

Kursen vänder sig i första hand till dig som är lärarstudent, arbetar som lärare i förskola/skola/högskola eller i annan pedagogisk verksamhet.

Anmälan och behörighet

Tillämpad IT i skolan, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 januari 2022

Slutar

5 juni 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt på distans utan sammankomster på Umeå universitet. Kursen innehåller webbaserade möten med medstudenter och lärare. Under kursen används en webbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. Examination sker fortlöpande med t ex skriftliga och praktiska uppgifter, deltagande i nätbaserade seminarier, workshops och föreläsningar. Kursdeltagarna förväntas ha tillgång till dator eller motsvarande med internetuppkoppling. Examination sker fortlöpande genom uppgifter, och kursbetyget sätts utifrån en sammanvägd bedömning av resultatet på kursens deluppgifter. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-23123

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2021.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör