"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Trender inom interaktiva intelligenta miljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Den teoretiska modulen tar upp teoretiska ramverk och metoder från områdena artificiell intelligens (AI) och människadatorinteraktion (HCI) som kan användas för att utforma och utvärdera intelligenta interaktiva system och miljöer. Delar av innehållet i denna modul tillämpas i den praktiska modulen, som i huvudsak utgörs av ett projektarbete att utföras individuellt eller i grupp.

Aktuella trender i AI går ofta ut på att kombinera grundläggande teorier och metoder inom AI-området och mellan AI och andra områden som kognitionsvetenskap och samhällsvetenskap för att lösa aktuella samhällsutmaningar, och för att bygga mer avancerad AI. Denna kurs fokuserar på sådana trender i interaktiva intelligenta miljöer som inkluderar människor och AI-baserade system, och där intelligenta system och människor eftersträvar olika mål men förväntas samarbeta. Denna kurs på avancerad nivå antar ett forskningsperspektiv på teorier och metoder för interaktiva intelligenta miljöer, vilket görs ur perspektivet att lösa samhällsutmaningar.

Studenten kommer att fördjupa sina kunskaper om forskningsfronten i AI i ämnesområden som kunskapsrepresentation och resonerande, maskininlärning, analys av naturligt språk, multiagentsystem och agentsamhällen, beräkningsbara sociala normer, etisk AI, och få kunskaper om hur dessa metoder och teorier kan kombineras för att konstruera AI som är användbar för att människa och AI ska kunna samarbeta i interaktiva intelligenta miljöer.

Studenten kommer även att få kunskap om hur teorier om människans aktivitet kan bidra till ramverk för människa-AI samarbete, användarmodellering, personanpassning och personifiering, exempelvis i "persuasive technology", beslutsstödsystem och digitala assistenter.

Studenten uppmuntras att engagera sig i en forskargrupp under kursen och fokusera särskilda utmaningar och olösta problem relaterade till interaktiva, intelligenta miljöer som identifierats i aktuell forskning.

Anmälan och behörighet

Trender inom interaktiva intelligenta miljöer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 mars 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav 60 hp datavetenskap eller 120 hp inom ett program. Minst 15 hp programmering; 7,5 hp logik; 7,5 hp människa-datorinteraktion; 7,5 hp artificiell intelligens; och kursen "Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar" eller liknande. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57310

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)