"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Trender inom interaktiva intelligenta miljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Den teoretiska modulen tar upp teoretiska ramverk och metoder från områdena artificiell intelligens (AI) och människadatorinteraktion (HCI) som kan användas för att utforma och utvärdera intelligenta interaktiva system och miljöer. Delar av innehållet i denna modul tillämpas i den praktiska modulen, som i huvudsak utgörs av ett projektarbete att utföras individuellt eller i grupp.

Aktuella trender i AI går ofta ut på att kombinera grundläggande teorier och metoder inom AI-området och mellan AI och andra områden som kognitionsvetenskap och samhällsvetenskap för att lösa aktuella samhällsutmaningar, och för att bygga mer avancerad AI. Denna kurs fokuserar på sådana trender i interaktiva intelligenta miljöer som inkluderar människor och AI-baserade system, och där intelligenta system och människor eftersträvar olika mål men förväntas samarbeta. Denna kurs på avancerad nivå antar ett forskningsperspektiv på teorier och metoder för interaktiva intelligenta miljöer, vilket görs ur perspektivet att lösa samhällsutmaningar.

Studenten kommer att fördjupa sina kunskaper om forskningsfronten i AI i ämnesområden som kunskapsrepresentation och resonerande, maskininlärning, analys av naturligt språk, multiagentsystem och agentsamhällen, beräkningsbara sociala normer, etisk AI, och få kunskaper om hur dessa metoder och teorier kan kombineras för att konstruera AI som är användbar för att människa och AI ska kunna samarbeta i interaktiva intelligenta miljöer.

Studenten kommer även att få kunskap om hur teorier om människans aktivitet kan bidra till ramverk för människa-AI samarbete, användarmodellering, personanpassning och personifiering, exempelvis i "persuasive technology", beslutsstödsystem och digitala assistenter.

Studenten uppmuntras att engagera sig i en forskargrupp under kursen och fokusera särskilda utmaningar och olösta problem relaterade till interaktiva, intelligenta miljöer som identifierats i aktuell forskning.

Anmälan och behörighet

Trender inom interaktiva intelligenta miljöer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

22 mars 2023

Slutar

4 juni 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: För att bli antagen måste du ha 90 högskolepoäng som inkluderar 60 högskolepoäng i datavetenskap eller tre års avklarade studier inom ett studieprogram (180 högskolepoäng).  I båda fallen krävs
* minst en kurs (7.5 hp)  i människa-datorinteraktion, och
* minst en kurs (7.5 hp) på avancerad nivå i artificiell intelligens, exempelvis: Artificiell intelligens - metoder och applikationer, Interaktivitet i smarta miljöer, eller Maskininlärning.

Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57310

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)