"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tyska, Makt i samtal

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar samtal i institutionella sammanhang med fokus på hur makt- och dominansförhållanden kan ha samband med sociokulturella aspekter. Hur vi uttrycker oss i samtal kan relateras till maktförhållanden, men lika viktigt är det hur ett budskap mottas av andra samtalsdeltagare för att maktpositioner ska kunna etableras. I den här kursen utforskas hur makt diskursivt förhandlas fram i samtal. I kursen analyseras autentiska institutionella samtal, till exempel från radio och tv.

 

Kursen består av en teori- och metoddel som ges på svenska, följd av en fördjupningsdel som ges på tyska.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)