Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vågfysik och optik B

  • Antal högskolepoäng 6 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om fundamentala egenskaper hos ljus. Kursen behandlar allmän vågutbredning, vågekvationen, Huygens och Fermats principer vid ljusutbredning, bakgrunden till Snells brytningslag, reflektion och transmissionsegenskaper vid ytor, dispersion, fas- och grupphastighet, interferens i tunna skikt, koherens, polarisation, ljusutbredning i fasta material samt Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Vågekvationen för elektromagnetiska vågor härleds utifrån Mawells ekvationer. Grunderna för laserverkan behandlas.

Anmälan och behörighet

Vågfysik och optik B, 6 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

8 februari 2021

Slutar

23 mars 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 60%

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik (5FY041, 9 hp) samt Fysikaliska modellers matematik (5FY031, 10,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-53121

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för fysik
Kontaktperson för kursen är:
Magnus Andersson