"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Arbetsterapeutprogrammet

Hej och välkommen till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet! På måndag den 28/8 är du välkommen till upprop och kursstart på plats i Umeå. Dessförinnan behöver du tacka ja till din utbildningsplats innan svarstiden går ut 21 juli. Inför kursstart är det några saker du behöver göra. Det är därför angeläget att du läser hela detta dokument då det innehåller viktig information inför att påbörja utbildningen.

Så här börjar du

 • 2. Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på kursen

  Programmet startar med registrering och introduktion på plats i Umeå. Om du drabbas av akut sjukdom som gör att du inte kan närvara vid introduktionstillfället måste du ta kontakt så fort som möjligt (läkarintyg krävs) för att behålla din plats. Detta gör du via en funktionsbrevlåda till vår studieadministration. Missat upprop innebär förlorad studieplats och en reserv kommer att kallas in.

  Om du inte vill behålla din plats på arbetsterapeutprogrammet efter antagningsbesked 2 ska du gå in på Antagning.se och Mina sidor och lämna återbud.

  OBS!
  För att logga in i lärplattformen Canvas måste du aktivera ditt Umu-id, se info längre ner i brevet.

  Fäll ihop
 • 4. Börja kursen

  Måndag 28 augusti 2023

  Tid: Kl 10.00-16.00 (paus ca 12-13)

  Kursen startar med registrering och introduktion. Vi kommer bland annat att gå igenom praktisk information kring programmets första kurs och programmet som helhet. Aktiviteter för att lära känna varandra och om gruppdynamik ingår. Vi kommer även att starta upp det första grupparbetet. 

  Ett schema för programmets första kurs hittar du här: Schema. Via länken kan du sedan följa alla eventuella ändringar, då senast uppdaterade version är den som visas. Du kan också, när du öppnat länken, välja att prenumerera på schemat och likaså vilket format du vill se schemat i, exempelvis grafiskt schema.

  Fäll ihop

Om kursen

 • Arbetsterapeutprogrammet

  Arbetsterapeutprogrammets tre år innefattar studier i professionsspecifika ämnen i arbetsterapi och för dem relaterade ämnen. När du fullföljt hela programmet och har uppfyllt godkända betyg kan du ansöka om legitimation som arbetsterapeut. Vill du läsa mer, se: Utbildningsplan Arbetsterapeutprogrammet (umu.se)

  Den första kursen i programmet heter: Arbetsterapi - meningsfull aktivitet och hälsa, 7,5 hp. Kursen introducerar arbetsterapeuters grundläggande kunskapskrav samt innebörden av personlig och professionell utveckling. Grundläggande färdigheter i kommunikation och professionellt bemötande förvärvas liksom förståelse av olika synsätt på hälsa.  

  Länk till kursplan med obligatorisk kurslitteratur. Läs igenom litteraturlistan i tid och se till att ha tillgång till litteraturen i god tid innan start av respektive kurs. Detta gäller i första hand till kurs 1 och kurs 2. Observera att böcker ibland kan ha lång leveranstid. 

  Auskultation

  Under programmets andra kurs ingår en obligatorisk auskultation hos en kliniskt verksam arbetsterapeut på två dagar (10-11/10). Syftet är att så tidigt som möjligt få en inblick i ett verksamhetsområde inom arbetsterapi. Platserna fördelas utifrån bostadsort inom de tre avtalsområdena: Västerbotten, Jämtland/ Härjedalen och Västernorrland och kan innebära resor. Vid fördelning av platser och uppkomna särskilda skäl används rådande regelverk för verksamhetsförlagd utbildning. Vid administrativa frågor om auskultationen kontakta studieadministrationen: studieadm.samrehab@umu.se funktionsbrevlåda och märk ditt mail med Auskultation AT i ämnesraden.

  Fäll ihop
 • Lärplattformen Canvas, studentwebben och Ladok

  Som student vid UmU kommer du att få tillgång till ett antal system och IT-stöd. I studenwebben, kommer du exempelvis att kunna få tillgång till studentmejl och dina studieresultat.

  Som lärplattform använder vi Canvas där programmets olika kurser publiceras allt eftersom. Där kommer du att hitta kursplan, schema, studieuppgifter, övningar, läsanvisningar och meddelanden från läraren. För att komma in på Canvas loggar du in med ditt Umu-id. (Hur du aktiverar ditt Umu-id, se längre ner under rubriken Aktivera ditt Umu-id). Kurssajten på Canvas öppnar ungefär en vecka innan programstart.

  Via universitetet har du som student även tillgång till Office 365 vilket bland annat innefattar ordbehandlingsprogrammet Word som du förväntas använda som student.

  Fäll ihop
 • Övrig viktig information

  CSN
  Vi rekommenderar starkt att du som programstudent ansöker om studiemedel hos CSN för ett helt år i taget. Om du inte uppnår godkänt betyg i en kurs under höstterminen finns det annars risk att studiemedel inte beviljas för vårterminen. Risken går att undvika genom att söka studiemedel för ett helår. Det går inte att ansöka om CSN för ett helår i efterhand, däremot går det att tacka nej till beviljat studiemedel.

  Kontakter:

  Studierektor

  Ulla Nygren
  e-post: ulla.nygren@umu.se

  Programvägledare

  Jesper Andersson
  e-post: jesper.andersson@umu.se

  Studieadministration

  studieadm.samrehab@umu.se

  Kursansvarig lärare första kursen

  Anna Johansson
  e-post: anna.johansson01@umu.se

  Terminstider:

  Höstterminen: 2023-08-28 - 2024-01-14
  Vårterminen: 2024-01-15 - 2024-06-02

  Träffar på plats i Umeå, HT23:

  28/8: start10.00 -- 29/8 avslut 16.00

  18/9: start10.30 -- 22/9 avslut 14.30

  7/12: start 10.00 -- 7/12 avslut 17.00

  Auskultation:

  10-11/10

  Du ordnar själv med resor och boende under träffarna. Om du inte redan har boende ordnat så finns stort utbud av olika slags boenden se Visit Umeå.

  Hittar du inte de svar du behöver så kan du höra av dig till oss via kontaktformuläret, se länk nedan.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)