Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsterapeutprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du stödja personer att kunna göra de aktiviteter de vill eller behöver för att ha en meningsfull vardag och vara en del av samhället? Som arbetsterapeut möter du personer som av olika anledningar har stora utmaningar i sina liv på grund av olika sjukdomar, funktionsnedsättningar och sociala förhållanden.

Som arbetsterapeut är det bra att vara öppen och vaksam på vad en person säger, att kunna läsa mellan raderna, säger Alexander Romgard som är intresserad av att jobba med miljödesign.

Att vara kreativ och strategisk är bra egenskaper för den som arbetar med barn, säger Ida Markström som jobbar inom barn- och ungdomshabilitering.

Under utbildningen

Som student utvecklar du kunskap och färdigheter för att tillsammans med dina kommande klienter kunna lösa aktivitetsproblem och möjliggöra en önskad livssituation. En arbetsterapeut behöver vara empatisk, lyhörd, kreativ, lösningsfokuserad och ha förmåga att se styrkor hos alla människor.  

Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om människan ur flera vetenskapliga perspektiv. Du utforskar kroppens uppbyggnad, funktioner och störningar och lär dig om aktivitetens betydelse för människans hälsa. Du studerar också människans beteende och drivkrafter under kurser inom beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Arbetet innebär att rehabilitera, habilitera och förebygga ohälsa hos människor i alla åldrar, livssituationer och hälsotillstånd. Du behöver därför en bred teoretisk kunskap för att hitta lösningar anpassade för individen. Utbildningen varvar teori med praktik - på så sätt får du träna på att använda den teoretiska kunskapen i verkliga situationer.

Studenter och en alumn berättar

År ett - Samspelet människa, miljö och aktivitet

Under första året studerar du samspelet mellan människa, miljö och aktivitet ur olika vinklar. Under det här året får du dina kunskaper om människan och hennes behov av aktivitet och delaktighet i ett socialt sammanhang, samt vilka negativa konsekvenser som kan uppstå om behovet inte uppfylls.

Mycket av undervisningen sker genom litteraturläsning, föreläsningar, praktisk undervisning och laborationer. Examinationer görs på olika sätt och kan ske både muntligt och skriftligt, individuellt eller i grupp och både teoretiskt och praktiskt.

År två - Utred, utvärdera och behandla

Under år två går du vidare och testar dina kunskaper om människan i praktiken. Hur kan du som arbetsterapeut jobba tillsammans med personer med begränsningar till följd av sjukdomar, skador eller andra påfrestningar för att de ska ta sig förbi dessa begränsningar?

Du lär dig att professionellt resonera och agera för att genomföra arbetsterapeutiska utredningar, skapa insatser och utvärdera resultatet av dessa. Undervisningen handlar om insatser för individer eller grupper i hemmet, på institution, i olika boenden eller ute i samhället, och du får själv reflektera över olika möjliga vägar för att lösa problemen utifrån de kunskaper du fått under första året.

Du gör även din första praktik (VFU) under 8 veckor.

År tre - kreativitet, ledarskap och samverkan

Tredje året har fokus kreativitet, ledarskap och samverkan. Du utvecklar din förmåga att på egen hand kritiskt värdera och tillämpa teori och praktik inom olika områden, framförallt under den nio veckor långa praktiken (VFU).

Detta sista år skriver du ditt examensarbete inom ett område som du vill undersöka och fördjupa din kunskap om relaterat till arbetsterapi. Det kan ibland handla om att göra en studie i samarbete med någon forskare vid enheten.

Hur påverkar naturen vår hälsa? Sofia Nilsson och Klara Danhard berättar om sitt examensarbete som handlar om just detta.

Läsa utanför Sverige

Om du vill kan du också läsa delar av utbildningen utomlands.

Fortfarande osäker?

Vill du se mer av vad en arbetsterapeut gör, eller är du kanske osäker på om det är något för dig.

Kolla instagramkontot Arbetsterapi, Umeå universitet, och även Arbetsterapi Sverige eller Sveriges Arbetsterapeuter för att få en känsla av vardagen för en arbetsterapeut.

 

Programöversikt

År 1 Tema: Människa–Miljö–Aktivitet
Arbetsterapi – meningsfull aktivitet, delaktighet och hälsa. Arbetsterapi – processmodeller. Utveckling, motivation och lärande – beteendevetenskap i arbetsterapi. Rätten till aktivitet – samhällsvetenskap i arbetsterapi. Humanbiologisk grundkurs.

År 2 Tema: Utredning–Intervention–Utvärdering
Arbetsterapi – professionellt förhållningssätt. Hälsa, sjukdom och funktionshinder. Verksamhetsförlagd utbildning. Folkhälsa, sjukdom och funktionshinder.

År 3 Tema: Kreativitet–Ledarskap–Samverkan
Arbetsterapeuten som entreprenör och ledare. Examensarbete. Innovation i samverkan. Verksamhetsförlagd utbildning.

Efter utbildningen

Få yrken har så positiva framtidsutsikter som arbetsterapeutens och arbetsmarknaden utökas ständigt med nya arbetsområden. Många jobbar med rehabilitering inom hälso- och sjukvård, på sjukhus och hälsocentraler, inom äldrevård och omsorgsverksamhet. Andra exempel är skolor, företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Som arbetsterapeut kan du jobba inom hjälpmedelsverksamhet. Att arbetsterapeuter vet hur hjälpmedel ska användas och förstår hjälpmedlens funktioner. På hjälpmedelscentraler arbetar arbetsterapeuter som hjälpmedelskonsulenter. En arbetsterapeut kan även arbeta med utveckling av hjälpmedlen.

Bli din egen chef

Antalet privata vårdföretag ökar och bidrar på många sätt till arbetsterapeuternas allt bredare arbetsmarknad. Enskilda arbetsterapeuter driver antingen egen verksamhet eller jobbar i team med andra i branschen som psykologer, sjukgymnaster och annan rehabpersonal med flera – ibland under ett gemensamt företagsnamn.

Nya utmaningar

Du behöver inte byta yrke för att hitta nya utmaningar. Byter du specialområde öppnar sig nya möjligheter. Bredden i utbildningen ger dig en stabil och flexibel grund att stå på. För de människor du möter i ditt yrke förändras tillvaron i vardagen hela tiden, vilket också medför nya utmaningar för dig som arbetsterapeut.

Du kan fortsätta studera på masterprogrammet inom arbetsterapi, och du kan ta en magisterexamen efter ett års studier. Du kan efter magisterexamen studera vidare till specialist inom olika verksamhetsområden.

Efter fortsatta studier kan du också ta klivet till en doktorandutbildning och forskning.

Möt tidigare studenter på jobbet

  • Stina Haglund som jobbar på ett äldrecenter tycker det är fantastiskt att kunna göra skillnad.
  • Anton Hardeland som berättar om vikten att se varje människas situation och behov.

Examen

Du får din arbetsterapeutexamen när du fullgjort programmet på 180 högskolepoäng. Denna examen ligger sedan till grund för den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar och som krävs för att du ska få behörighet att arbeta som arbetsterapeut i Sverige. Du får även en kandidatexamen i arbetsterapi när du avslutat dina studier.

Anmälan och behörighet

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

45 st

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1300

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Alexander Romgard, Klara Danhard och Fanny Larsson berättar om hur det är att plugga till arbetsterapeut.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Ulla Nygren