Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arbetsterapeutprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

Intresserad av människor, kreativ problemlösning och att påverka utformningen av ett samhälle som passar alla? Som arbetsterapeut guidar du personer att utveckla strategier för en fungerande vardag med arbete, fritid, lek och studier. Under utbildningen lär du dig om samspelet mellan människa, miljö och aktivitet ur olika perspektiv, och utvecklar färdigheter i att skapa lösningar grundade i teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Under utbildningen

Genom utbildningen tillägnar du dig kunskap om människan ur flera vetenskapliga perspektiv. Till exempel kommer du att utforska kroppens uppbyggnad, funktioner och störningar och lära dig om aktivitetens betydelse för människans hälsa. Du kommer också att studera människans beteende och drivkrafter under kurser inom beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Arbetet innebär att rehabilitera, habilitera och förebygga ohälsa hos människor i alla åldersgrupper, livssituationer och hälsotillstånd. Du måste därför ha en bred teoretisk kunskap för att hitta lösningar anpassade för individen. Utbildningen varvar också teoretiska studier med praktik för att du ska få träna på att använda den teoretiska kunskapen i verkliga situationer.

År ett - Samspelet människa, miljö och aktivitet

Under ditt första år kommer du att studera samspelet mellan människa, miljö och aktivitet ur olika vinklar. Det är under det här året du får dina kunskaper om människan och hennes behov av rörelse, aktivitet och samarbete och vilka negativa konsekvenser som kan uppstå om behovet inte uppfylls.

Mycket av undervisningen sker genom litteraturläsning, föreläsningar, praktisk undervisning och laborationer. Examinationer görs på olika sätt och kan ske både muntligt och skriftligt, individuellt eller i grupp och både teoretiskt och praktiskt.

År två - Utred, utvärdera och behandla

Under år två går du vidare och testar dina kunskaper om människan i praktiken. Hur kan du som arbetsterapeut jobba tillsammans med personer med begränsningar till följd av sjukdomar, skador eller andra påfrestningar för att de ska ta sig förbi dessa begränsningar?

Du lär dig hur du professionellt kan resonera och agera för att genomföra arbetsterapeutiska utredningar, skapa insatser och utvärdera resultatet av dessa. Undervisningen handlar om insatser för individer eller grupper i hemmet, på institution, i olika boenden eller ute i samhället, och du får själv reflektera över olika möjliga vägar för att lösa problemen utifrån de kunskaper du fått under första året.

Du gör även din första praktik (VFU) under 8 veckor.

År tre - kreativitet, ledarskap och samverkan

Tredje året har fokus kreativitet, ledarskap och samverkan. Under det här sista året kommer du att utveckla din förmåga att på egen hand kritiskt värdera och tillämpa teori och praktik inom olika områden, framförallt under den nio veckor långa praktiken (VFU).

Sista året skriver du ditt examensarbete inom ett område som du vill undersöka och fördjupa din kunskap om relaterat till arbetsterapi. Det kan ibland handla om att göra en studie i samarbete med någon forskare inom enheten.

Läsa utanför Sverige?

Om du vill kan du också läsa delar av utbildningen utomlands.

Fortfarande osäker?

Är det fortfarande inte helt klart vad en arbetsterapeut gör? Osäker på om det är något för dig?

Kolla gärna instagramkontot Arbetsterapi Sverige eller Sveriges Arbetsterapeuter för att få en känsla av vardagen för en arbetsterapeut.

 

Programöversikt

År 1 Tema: Människa–Miljö–Aktivitet
Arbetsterapi – meningsfull aktivitet, delaktighet och hälsa. Arbetsterapi – processmodeller. Utveckling, motivation och lärande – beteendevetenskap i arbetsterapi. Rätten till aktivitet – samhällsvetenskap i arbetsterapi. Humanbiologisk grundkurs.

År 2 Tema: Utredning–Intervention–Utvärdering
Arbetsterapi – professionellt förhållningssätt. Hälsa, sjukdom och funktionshinder. Verksamhetsförlagd utbildning. Folkhälsa, sjukdom och funktionshinder.

År 3 Tema: Kreativitet–Ledarskap–Samverkan
Arbetsterapeuten som entreprenör och ledare. Examensarbete. Innovation i samverkan. Verksamhetsförlagd utbildning.

Efter utbildningen

Efterfrågan ökar och arbetsområden blir fler

Få yrken har så positiva framtidsutsikter som arbetsterapeutens och arbetsmarknaden utökas ständigt med nya arbetsområden. Många jobbar med rehabilitering inom hälso- och sjukvård, på sjukhus och hälsocentraler, inom äldrevård och omsorgsverksamhet. Andra exempel är skolor, företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Bli din egen chef

Antalet privata vårdföretag ökar och bidrar på många sätt till arbetsterapeuternas allt bredare arbetsmarknad. Enskilda arbetsterapeuter driver antingen egen verksamhet eller jobbar i team med andra i branschen som psykologer, sjukgymnaster och annan rehabpersonal med flera – ibland under ett gemensamt företagsnamn.

Jobba med hjälpmedel

Som arbetsterapeut kan du jobba inom hjälpmedelsverksamhet. Att arbetsterapeuter vet hur hjälpmedel ska användas och förstår hjälpmedlens funktioner. På hjälpmedelscentraler arbetar arbetsterapeuter som hjälpmedelskonsulenter. En arbetsterapeut kan även arbeta med utveckling av hjälpmedlen.

Nya utmaningar

Du behöver inte byta yrke för att hitta nya utmaningar. Byter du specialområde öppnar sig nya möjligheter. Bredden i utbildningen ger dig en stabil och flexibel grund att stå på. För de människor du möter i ditt yrke förändras tillvaron i vardagen hela tiden, vilket också medför nya utmaningar för dig som arbetsterapeut.

Plugga vidare

Du kan fortsätta studera på masterprogrammet inom arbetsterapi, och du kan ta en magisterexamen efter ett års studier. Du kan efter magisterexamen studera vidare till specialist inom olika verksamhetsområden.

Efter fortsatta studier kan du också ta klivet till en doktorandutbildning och forskning.

Anmälan och behörighet

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

45 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1300

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Ulla Nygren