"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

 • Antal högskolepoäng 60 hp
 • Studietid 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Vårtermin 2025

Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. Du kommer bland annat att gå djupare i informationsvetenskaplig forskning, projektledning, organisation och ledarskap, och få insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer.

Under utbildningen

Under utbildningen får du större insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer i dagens kunskapssamhälle, samt kunskaper och redskap för att lösa dem. Du kommer bland annat att gå djupare i dagens informationsvetenskapliga forskning, exempelvis nya medier med utgångspunkt i ett kulturanalytiskt perspektiv. Du läser även en kurs i organisation och ledarskap, där du får både teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter av projektarbete och projektledning.

Allmänt varvas teoretiska och praktiska inslag på de olika kurserna som ingår i programmet.

Undervisning både på svenska och engelska

Undervisningen sker på svenska förutom ett kursmoment under första terminen. En stor del av kurslitteraturen är också på engelska. Du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska.

Kontakt med arbetslivet

Som student kommer du att få ha kontakt med arbetslivet under hela din utbildning, bland annat genom yrkesverksamma gästföreläsare. Du kan även arbeta som biblioteksvakt på Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket. Det sköts av biblioteken och är en avlönad timanställning som inleds med en kort utbildning. Det innebär att du får pröva dina nyförvärvade kunskaper i praktiken, något som har varit ett uppskattat inslag på utbildningen.

Avslutande examensarbete

Andra terminen inleds med en kurs om informationsvetenskaplig analys och metod. Målet med kursen är att ge dig avancerade kunskaper om olika informationsvetenskapliga analystekniker och deras tillämpningsområden. Terminen avslutas med att du skriver en magisteruppsats, antingen individuellt eller tillsammans med en kurskamrat.

Tidigare magisteruppsatser

Tag gärna en titt på vad tidigare studenter har skrivit om inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Tag kontakt med institutionen om det är någon uppsats du vill låna. Här hittar du en förteckning.

Programöversikt

Termin 1
Informationsvetenskaplig teori 7,5 hp
Production and management of scientific information 7,5 hp
Digital kultur 7,5 hp
Organisation, ledarskap och projektledning 7,5 hp

Termin 2
Informationsvetenskaplig analys och metod, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med olika typer av informationstjänster. Exempelvis kan du arbeta med kultur- och informationsförmedling vid forsknings- och folkbibliotek eller som barnbibliotekarie, skolbibliotekarie eller kanske som chef på ett folkbibliotek. Du kan även arbeta med information inom företag, myndigheter och andra typer av organisationer.

Bygg databaser och söktjänster, utbilda och vägled eller analysera och planera

Arbetsuppgifterna kan bestå av organisation och förmedling av kunskap, exempelvis uppbyggnad av databaser och söktjänster, att ge utbildning inom informationssökning och att vägleda vid användandet av olika sökverktyg. Dessutom förbereder utbildningen dig för arbete med analys, strategisk planering och ledarskap i informationsförmedlande verksamheter.

Fortsätt mot forskning

Efter avslutade studier på magisterprogrammet har du möjlighet att söka forskarutbildning i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Examen

Filosofie magisterexamen. Huvudområde: biblioteks- och informationsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 126 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2053

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Vanliga frågor

 • Hur många platser finns det på programmet?

  Det finns 10 platser på programmet.

   

  Fäll ihop
 • Vad krävs för att komma in på programmet?

  Du är behörig att läsa på magisterprogrammet om du har en kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Motsvarande kan vara att du har läst Biblioteks- och informationsvetenskap vid ett annat lärosäte eller utomlands. Om du har ett annat huvudämne i din examen, t.ex. Litteraturvetenskap eller Medie- och kommunikationsvetenskap är du inte behörig.

  Fäll ihop
 • När startar programmet?

  Magisterprogrammet startar en gång per år på vårterminen. Därför ska du söka till programmet på hösten från 15 september till 15 oktober.

   

  Fäll ihop
 • Vad var lägsta antagningspoängen förra gången?

  Förra året var 180 hp längsta antagningspoäng. Du konkurrerar med antal avklarade högskolepoäng och rangordnas från 180 högskolepoäng till max 285 högskolepoäng.

  Fäll ihop
 • Kan jag läsa programmet på distans?

  Programmet ges normalt sett på campus i Umeå. Därför är det viktigt att du ordnar boende och kan vara närvarande i Umeå. Under Corona-pandemin har vi ställt om all utbildning till distansstudier. Med anledning av pandemin kan vi i dagsläget inte säga hur studierna kommer att bli hösten 2021. Så fort restriktionerna lättar kommer undervisningen att ske på campus i Umeå igen.

   

  Fäll ihop
 • Varför ska man läsa ett magisterprogram?

  När du läser på ett magisterprogram fördjupar du dina kunskaper från kandidatprogrammet. Bland annat läser du mer om ledarskap, organisation och projektledning, vilket kan vara bra att ha om du siktar på en ledande position eller vill jobba som projektledare. En magisterutbildning ger dig också behörighet att forska och söka vidare till en doktorandutbildning.

  Fäll ihop
 • Kan jag söka till en senare termin av programmet?

  Vi utannonserar möjligheten att söka till senare del av programmet när vi ser att det finns lediga platser. Sökperioden är från 15 mars till 15 april inför höstterminsstarten. Information om detta finns längre ner på denna sida. 

  Fäll ihop
 • Vad kan man arbeta med efter avslutad utbildning?

  Man kan arbeta med kultur- och informationsförmedling på bibliotek och med information inom företag, myndigheter och organisationer. Man kan även arbeta som barnbibliotekarie, skolbibliotekarie eller kanske som chef på ett folkbibliotek.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktpersoner för programmet är:
Helen Andersson, Daniel Larsson