Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2021

Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. Du kommer bland annat att gå djupare i informationsvetenskaplig forskning, projektledning, organisation och ledarskap, och få insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer.

Under utbildningen

Under utbildningen får du större insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer i dagens kunskapssamhälle, samt kunskaper och redskap för att lösa dem. Du kommer bland annat att gå djupare i dagens informationsvetenskapliga forskning, exempelvis nya medier med utgångspunkt i ett kulturanalytiskt perspektiv. Du läser även en kurs i organisation och ledarskap, där du får både teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter av projektarbete och projektledning.

Allmänt varvas teoretiska och praktiska inslag på de olika kurserna som ingår i programmet.

Undervisning både på svenska och engelska

Undervisningen sker på svenska förutom ett kursmoment under första terminen. En stor del av kurslitteraturen är också på engelska. Du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska.

Kontakt med arbetslivet

Som student kommer du att få ha kontakt med arbetslivet under hela din utbildning, bland annat genom yrkesverksamma gästföreläsare. Du kan även arbeta som biblioteksvakt på Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket. Det sköts av biblioteken och är en avlönad timanställning som inleds med en kort utbildning. Det innebär att du får pröva dina nyförvärvade kunskaper i praktiken, något som har varit ett uppskattat inslag på utbildningen.

Avslutande examensarbete

Andra terminen inleds med en kurs om informationsvetenskaplig analys och metod. Målet med kursen är att ge dig avancerade kunskaper om olika informationsvetenskapliga analystekniker och deras tillämpningsområden. Terminen avslutas med att du skriver en magisteruppsats, antingen individuellt eller tillsammans med en kurskamrat.

Tidigare magisteruppsatser

Tag gärna en titt på vad tidigare studenter har skrivit om inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Tag kontakt med institutionen om det är någon uppsats du vill låna. Här hittar du en förteckning.

Programöversikt

Termin 1
Informationsvetenskaplig teori 7,5 hp
Production and management of scientific information 7,5 hp
Digital kultur 7,5 hp
Organisation, ledarskap och projektledning 7,5 hp

Termin 2
Informationsvetenskaplig analys och metod, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med olika typer av informationstjänster. Exempelvis kan du arbeta med kultur- och informationsförmedling vid forsknings- och folkbibliotek eller som barnbibliotekarie, skolbibliotekarie eller kanske som chef på ett folkbibliotek. Du kan även arbeta med information inom företag, myndigheter och andra typer av organisationer.

Bygg databaser och söktjänster, utbilda och vägled eller analysera och planera

Arbetsuppgifterna kan bestå av organisation och förmedling av kunskap, exempelvis uppbyggnad av databaser och söktjänster, att ge utbildning inom informationssökning och att vägleda vid användandet av olika sökverktyg. Dessutom förbereder utbildningen dig för arbete med analys, strategisk planering och ledarskap i informationsförmedlande verksamheter.

Fortsätt mot forskning

Efter avslutade studier på magisterprogrammet har du möjlighet att söka forskarutbildning i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Examen

Filosofie magisterexamen. Huvudområde: biblioteks- och informationsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P2053

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Helen Andersson