"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Matthew Gormely

Läsa på distans

Du som väljer en distansutbildning får stor frihet att vara och plugga där du vill. Våra kurser och program på distans ger dig utbildning med hög kvalitet, vare sig du läser den för att växla spår i livet, vidareutbilda dig eller av ren nyfikenhet på något nytt.

Vad innebär det egentligen att läsa en distansutbildning?

Stor frihet och stort ansvar

Som distansstudent kan du själv styra mycket över var och när du studerar. Det innebär frihet men kräver samtidigt att du har bra studiedisciplin och tar stort eget ansvar. Om studietakten är 100% så innebär det att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka, är den 50% så behöver du göra runt 20 timmar per vecka, och så vidare. För att bli godkänd ska du förstås uppnå kursmålen oavsett om du läser på distans eller på campus.

Med eller utan träffar

På en distansutbildning med träffar måste du kunna resa till studieorten vid några tillfällen per termin. Det kan till exempel handla om gruppövningar, laborationer, praktikperioder eller examinerande uppgifter.

Du bokar och betalar själv för de resor och eventuella boende du behöver för träffarna. Studieorten är oftast Umeå, Skellefteå eller Örnsköldsvik, men vilken studieorten är ser du på utbildningens sida. Behöver du tips för att hitta övernattning i Umeå så finns ett stort utbud av olika slags boenden på Visit Umeås sidor.

Distansutbildningar utan träffar är helt webbaserade. Det betyder att du inte behöver resa till någon studieort för att genomföra några delar av utbildningen. På utbildningens sida står det då att studieorten är "ortsoberoende" eller "internet".

Lärplattformen blir ditt digitala klassrum

Det mesta av undervisningen sker via internet på en så kallad lärplattform. Det är där du hittar det kursmaterial du behöver, till exempel arbetsuppgifter, filmer, diskussionsforum, grupparbeten och klasslistor. Där får du också kontakt med dina lärare och kursare.

Här på Umeå universitet använder vi lärplattformen Canvas på de flesta utbildningar. Direktsända föreläsningar och gruppdiskussioner deltar du i genom videomöten, oftast via Zoom.

Lärcentrum - stöd på plats där du bor

Lärcentra finns på många orter runt om i Sverige finns det kommunala lärcentra. De är till för att underlätta för dig som vill studera men som inte har möjlighet eller vill flytta från din hemkommun. Dit kan du vända dig om du exempelvis behöver:

  • en plats där du kan koncentrera dig på dina studier,
  • tillgång till viss teknisk utrustning, exempelvis videokonferensutrustning för att delta i föreläsningar,
  • stöd från personal som kan hjälpa dig att komma igång, eller
  • vill ha kontakt med andra högskolestudenter i ditt närområde.

Det kan också vara möjligt att skriva salstentamen där om den ansvariga för din utbildning säger ja till det.

De stöd som lärcentra erbjuder varierar, så kontakta ditt närliggande lärcentrum för att få rätt information. Läs mer under din kommunsida.

 

4 frågor om distansstudier

Har en distansutbildning samma kvalitet som en på campus?

Ja. Hur bra kvaliteten på din utbildning blir hänger mycket på att du själv är aktiv och tar ansvar för din inlärning. Du kan behöva ha lite högre studiedisciplin när du läser en distansutbildning jämfört med en campusutbildning.

Vilken dator och internet behöver jag?

Krav på dator och internet kan variera mellan olika kurser.  Om kursen du ska läsa är helt nätbaserad, så räkna med att du behöver ha tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och internetuppkoppling av bredbandstyp.

Vissa kurser kräver särskilda material eller verktyg. Då får du veta det från dem som ger utbildningen.

Hur funkar det med tenta på en distanskurs?

Distanskurser kan examineras på lite olika sätt men obligatoriska uppgifter och hemtentor är vanliga examinationsformer. Salstentor skriver du oftast på studieorten. Om den ansvariga för din utbildning säger ja till det, så kan det ibland vara möjligt för dig att skriva salstenta på ditt närmaste lärcentrum.

Plugga och jobba – går det?

Beroende på utbildningens studietakt och upplägg kan det vara möjligt för dig att kombinera studierna med att jobba. Du avgör själv om du tror att du klarar dina studier samtidigt som du arbetar. Om du får studiemedel så kom ihåg att hålla koll med CSN vad som gäller kring arbete och studier.

 

Du kan starta på grundnivå eller vidareutbilda dig

Vi har kurser och program på distans både för dig som inte studerat på universitet förut och för dig som vill bygga vidare på en högskoleutbildning du redan har. Inom vissa av våra ämnesområden är det möjligt att bygga ihop till en egen examen genom att bara läsa distanskurser.

Utbildningar till sjuksköterska, socionom och polis är några exempel på program vi ger på grundnivå. Du som redan har en utbildning på grundnivå och vill bygga vidare på den, kan plocka ihop fristående distanskurser eller läsa ett av våra distansprogram till exempelvis speciallärare, specialistsjuksköterska eller barnmorska. Behöver du komplettera för att bli behörig lärare eller läkare så kan det vara möjligt genom distansstudier.

Kontakta gärna en av våra studievägledare när du ska välja eller planera din utbildning så hjälper de dig. 

CSN ger 80 procent av lönen för byte av riktning i arbetslivet

Nytt stöd för människor som vill byta spår eller bredda kompetensen mitt i arbetslivet.

Studier och föräldraskap

Vi ger stöd och har regelverk för att underlätta för föräldrar att studera. Här kan du läsa mer.

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2024-01-29