"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Här kan läsa om hur Nils Dennhag och Ida Lundberg blev intresserad av att börja forska redan under studietiden vid biomedicinprogrammet.

För att uppnå generell behörighet till forskarutbildning ska man minst ha en magisterexamen. För de som är intresserade av medicinsk experimentell forskning är masterprogrammet i biomedicin ett bra alternativ. Där läser man kursen Avancerad biomedicin, 30 hp, som ger ämnesfördjupning liksom att man uppfyller behörighet att göra ett examensarbete i biomedicin. Efter examensarbetet kan man ta ut en magisterexamen och söka till forskarutbildning. Läser man ytterligare 60 hp kan man ansöka om en masterexamen.

Många väljer att under masterutbildningen göra projektarbeten för att prova på livet som forskare. De jobbar då experimentellt med en forskningsrelaterad uppgift i en forskargrupp eller på ett företag som bedriver forskning.

Mer information om forskarutbildning, Medicinska fakulteten.

Utbildning på forskarnivå leder till doktorsexamen, som är den högsta akademiska examen i Sverige.

Nils forskar för att hjälpa människor med muskelnedbrytande sjukdomar

Nils Dennhag forskar om muskelutveckling och muskelåterbildning efter skada. Forskningen sker på musklerna hos zebrafiskar som har samma muskeltyper och celler som människan.

Läs mer om Nils Dennhag

 

Ida vill veta vad som händer när vi blir sjuka

När Ida Lundberg läste masterprogrammet valde hon tumörbiologi som en av de valbara kurserna, och kom därför till patologen för att göra examensarbetet. Detta kom att avgöra hennes val att forska och söka forskarutbildning.

Läs mer om Ida Lundberg

Senast uppdaterad: 2022-02-25