Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Humanistiskt samhällsprogram

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Under utbildningen

Det humanistiska samhällsprogrammet riktar sig till dig som vill läsa historia och idéhistoria och kombinera det med samhällsvetenskap.

Som student vid programmet får du förmåga att formulera problem och söka svar, lär dig att analysera samhällsförändringar förr och nu och att presentera dina analyser. Förutom förmågan att göra samhällsanalyser med ett historiskt perspektiv lägger utbildningen vikt vid skrivande och kommunikativ förmåga.

Så läser du
Som huvudämne (90 hp) väljer du antingen historia eller idéhistoria. Också i övrigt är valfriheten stor. Du kan välja mer humanistiska ämnen eller en större del samhällsvetenskapliga inslag i din utbildning. Förutom ämnesstudierna i historia/idéhistoria ingår juridik och antingen sociologi eller statsvetenskap i den obligatoriska delen. Dessutom innehåller utbildningen projektledning/organisation och ledarskap samt möjlighet till praktik. Under programmets gång får studenterna träna sina färdigheter i populärt och vetenskapligt skrivande och presentation.

Det här kan du jobba med
Humanistiskt samhällsprogram leder till en filosofie kandidatexamen. Studenter som läst historiska ämnen återfinns inom utbilding, kultursektor - t.ex. bokförlag, teater, museer, media - och inom offentlig förvaltning, exempelvis som utredare/handläggare. Som huvudämne (90 hp) väljer du antingen historia eller idéhistoria. Också i övrigt är valfriheten stor. Du kan välja mer humanistiska ämnen eller en större del samhällsvetenskapliga inslag i din utbildning. Förutom ämnesstudierna i historia/idéhistoria ingår juridik och antingen sociologi eller statsvetenskap i den obligatoriska delen. Dessutom innehåller utbildningen projektledning/organisation och ledarskap samt möjlighet till praktik. Under programmets gång får studenterna träna sina färdigheter i populärt och vetenskapligt skrivande och presentation.

Moment
År 1: Historia eller idéhistoria inklusive programintroduktion.
År 2: Samhällsvetenskapliga studier, t ex sociologi eller statsvetenskap. Handledning inför utlandsstudier eller praktik. Projektledning eller organisation och ledarskap. Juridisk översiktskurs.
År 3: Praktik eller/och valbar kurs. Historia eller idéhistoria med inriktning mot samtida problemställningar. Uppsats inom studentens profil. Filosofie kandidatexamen i huvudområdet historia med inriktning mot historisk samhällsanalys alternativt Filosofie kandidatexamen i huvudområdet idéhistoria med inriktning mot idéhistorisk samhällsanalys.

Efter utbildningen

Humanistiskt samhällsprogram leder till en filosofie kandidatexamen. Studenter som läst historiska ämnen återfinns inom utbildning, kultursektor – t.ex. bokförlag, teater, museer, media – och inom offentlig förvaltning, exempelvis som utredare/handläggare.

Examen

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet historia med inriktning mot historisk samhällsanalys alternativt Filosofie kandidatexamen i huvudområdet idéhistoria med inriktning mot idéhistorisk samhällsanalys.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Catharina Andersson, Studievägledare