Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrottsvetenskapliga programmet

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Under utbildningen

Idrottsvetenskapliga programmet är ett treårigt program som vänder sig till dig som vill arbeta inom idrotts- och friskvårdsbranschen. Vill du arbeta som chef för ett idrottsförbund eller i en idrottsförening, bli den som leder friskvårdsarbetet i ett företag, starta eget eller arbeta som projektledare för ett stort idrottsarrangemang? På idrottsvetenskapliga programmet skaffar du dig de kunskaper du behöver.
Utbildningen ger dig kompetens för arbete med planering, utveckling och ledarskap inom idrott, friskvård och fritid. Efter att ha läst tre programgemensamma terminer väljer du inriktning för termin 4 till 6:
  • Ledarskap och organisation (Sport Management) Denna inriktning ger dig bl.a. fördjupade kunskaper inom ledarskap, idrottens organisation, evenemangs- och projektledning.
  • Ledarskap och hälsa/friskvård (Health Promotion) Denna inriktning ger dig bl.a. fördjupade kunskaper om vad begreppen friskvård och hälsa innebär och hur du kan arbeta med förebyggande friskvård.
Programmet läses på heltid vid campus i Umeå. Utbildningens huvudämne är idrottspedagogik men du får också grundläggande kunskaper i idrottsmedicin, idrottsmetodik, idrottspsykologi och företagsekonomi. Beroende på vilken inriktning du väljer studerar du även ämnen som kostvetenskap, idrottsjuridik, friskvårdsmetodik eller informatik. Båda inriktningarna förbereder dig för studier på avancerad nivå och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå i pedagogik med inriktning mot idrott.

Båda inriktningarna har nära koppling till arbetslivet. Du får samarbeta med externa uppdragsgivare, möta gästföreläsare från arbetslivet och göra observationer ute i verkligheten. Du har också möjlighet att studera utomlands vid något av våra samarbetsuniversitet.

Programmet kan komma att utvecklas mot en större öppenhet mellan inriktningarna, där valmöjligheterna blir fler. Information om hur programutvecklingen fortskrider kommer att läggas ut på den här sidan. Du kan också kontakta programvägledaren för mer information. Filosofie kandidatexamen, huvudområde idrottspedagogik.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du leda och utveckla verksamheter inom idrott, friskvård och fritid i den offentliga sektorn, i organisationer och företag samt inom idrottsrörelsen. Du kan arbete både på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Studenter som utbildat sig till idrottsvetare med inriktning mot Ledarskap och organisation har bland annat fått arbete som idrotts-, utbildnings- och utvecklingskonsulent, förbunds- och föreningsutvecklare, projektsamordnare, idrottspedagog, verksamhetschef, medlemsrådgivare, sportchef, klubbdirektör och sportmanager.
Studenter som utbildad sig till idrottsvetare med inriktning mot Ledarskap och hälsa/friskvård har bland annat fått arbete som friskvårdskoordinator, friskvårdsutvecklare, företagsrådgivare, gruppträningsansvarig, idrotts- och hälsopedagog, hälsoutvecklare, hälsoinspiratör, idrottskonsulent och hälsostrateg.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde idrottspedagogik.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktpersoner för programmet är:
Camilla Jonsson, Studievägledare