"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Senare del av Kandidatprogrammet i industridesign

På de program där det finns lediga studieplatser kan du ansöka till senare del av program. Det innebär att du inte söker till termin ett, utan till en senare termin. Du som läst fristående kurser men hellre vill läsa program eller vill byta studieort inom samma/motsvarande program kan söka senare del av program. Det gäller även för dig som har studieavbrott och vill återuppta programstudierna. Om det finns lediga platser görs en bedömning av de resultat du uppnått under dina tidigare studier.

Arbetsprover för ansökan till senare del av program

I pdf-dokumentet nedan hittar du information om instruktioner för de arbetsprover du behöver skicka in.

Inlämning av arbetsprover

Dina digitala arbetsprover ska skickas in via e-post direkt till Designhögskolan vid Umeå universitet (de ska inte laddas upp på antagning.se). Inkomna arbetsprover utvärderas löpande, med undantag för v. 25 - 33 (sommaruppehåll) fram till terminsstart eller utbildningsplatserna är fyllda.   

Skicka dina arbetsprover till adrian.lowander@umu.se. Uppge "SENARE DEL" samt ditt namn i ämnesraden för ditt e-postmeddelande.

Anmälan och behörighet

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Informationen nedan gäller enbart för senare del av program

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Urval

Sökande till senare del av program antas i följande prioritetsordning: 1. Studenter som anmält studieavbrott 2. Studenter som antagits till och registrerats på termin 1 och fått tillgodoräkna minst en termins studier 3. Övriga studenter som avbrutit studierna på programmet 4. Övriga behöriga sökande Inom ovanstående grupper sker meritvärdering till termin 2 på program enligt samma regler som för urval vid antagning till termin 1 på programmet dvs. via betyg och högskoleprov. Till övriga terminer görs meritvärderingen med hänsyn till uppnådda högskolepoäng i statlig högskoleutbildning eller motsvarande vid sista ansökningsdag.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 146 250 kr. Total studieavgift: 877 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-S5042

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Ansökan

Ansökan sker i två steg

Steg 1: Ansök till programmet via: www.antagning.se
Steg 2: Skicka in arbetsprover: Läs mer på Designhögskolans hemsida.

Frågor om ansökan och uppladdning skickas till: adrian.lowander@umu.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)