Bild: Erik Abel
Bild: Erik Abel

Ansökan

Behörighet

Grundläggande behörighet (Svenska 3, Matematik 1a,b eller c, Engelska 6). Programmet undervisas på svenska. På antagning.se finns mer information om specifika språkkrav. Saknas betyg i svenska rekommenderas att den sökande gör ett Tisus-test.

Du som går sista året på gymnasiet och ännu inte fått dina slutbetyg har möjlighet att komplettera din ansökan när betygen är satta. Detta sker automatiskt när din skola registrerar dina betyg.

Ansökan

Ansökan till Kandidatprogrammet sker i två steg, registrering samt inlämning av arbetsprover och personligt brev. Observera att all kommunikation kring din ansökan sker via ditt konto på antagning.se. Kontot skapar du när du registrerar dig.

1) Registrering

Du registrerar din ansökan via antagning.se när ansökningsperioden öppnar. Kom ihåg att spara ditt 8-siffriga anmälningsnummer.

Registreringen öppnar 16 januari 2023. 

2) Inlämning av arbetsprover

Arbetsproverna består av hemuppgifter, eventuella egna alster samt ett personligt brev.

Hemuppgifterna laddas upp digitalt via Designhögskolans hemsida. Detta är möjligt så fort registreringen öppnat.

Hemuppgifterna publiceras här 2 december, 2022.

Instruktioner för arbetsprover

  • Hemuppgiften  (och eventuella övriga egna alster) lämnas in i form av designskisser, teckningar och förklarande texter. Det kan även vara foton av modeller, prototyper, målningar i valfri teknik eller digitala verk skapade i datormiljö.
  • Scanna/fotografera dina alster (rekommenderad bildupplösning är 200dpi) och spara i stående A3 i ett PDF-dokument, (anpassat för skärmvisning om möjligt).
  • PDF-en får vara max 8 sidor. Det går bra att montera flera alster på samma sida.
  • Skriv inte ditt namn på sidorna i PDF-en. Detta är viktigt för att dina arbetsprover skall kunna bedömas anonymt.

Instruktioner för personligt brev

I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och varför du vill utbilda dig till industridesigner.  Det personliga brevet lämnas in/ laddas upp tillsammans med hemuppgiften i ett separat PDF-dokument.


Namngivning av dokumenten

Namnge PDF-dokumenten med ditt anmälningsnummer (8 siffror). Detta gäller både hemuppgifterna och det personliga brevet. Exempel: 12345678.hemuppgift. och 12345678.personligt brev.

 

Urvalsprocess

Urvalet till Kandidatprogrammet i industridesign sker i två steg.

Steg 1: Arbetsproverna bedöms av en jury bestående av programansvarig för kandidatprogrammet och yrkesverksamma industridesigners.

Steg 2: De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till Designhögskolan i Umeå för ytterligare arbetsprov och intervju under en dag.

Frågor?

Frågor om ansökan och uppladdning skickas till: adrian.lowander@umu.se

nyckelfakta

  • Ca 15 studenter blir antagna till programmet varje år.
  • Programmet undervisas på svenska
  • Under höstterminen årskurs tre kan programmet ta emot utbytesstudenter

Viktiga datum

2 december 2021

Hemuppgiften publiceras på Designhögskolans webb


16 januari 2022

Registreringen öppnar på antagning.se


1 mars 2022

Sista dag för registrering via antagning.se

Sista dag för digital inlämning av arbetsprover


30 Mars - 1 April 2022

Antagningsintervjuer och arbetsprov på plats


16 maj

Resultatet av urvalet publiceras på antagning.se

Senast uppdaterad: 2022-08-29