Ansökan

Behörighet

Grundläggande behörighet (Svenska 3, Matematik 1a,b eller c, Engelska 6). Programmet undervisas på svenska. På antagning.se finns mer information om specifika språkkrav. Saknas betyg i svenska rekommenderas att den sökande gör ett Tisus-test.

Du som går sista året på gymnasiet och ännu inte fått dina slutbetyg har möjlighet att komplettera din ansökan när betygen är satta. Detta sker automatiskt när din skola registrerar dina betyg.

Ansökan

Ansökan till Kandidatprogrammet sker i två steg, registrering samt uppladdning av arbetsprover och personligt brev. Observera att all kommunikation kring din ansökan sker via ditt konto på antagning.se. Kontot skapar du när du registrerar dig.

1) Registrering

Du registrerar din ansökan via antagning.se. Du kan först registrera dig från 19 januari, då ansökningsperioden formellt öppnar. Kom ihåg att spara ditt 8-siffriga anmälningsnummer.

Registrering via antagning.se

2) Ladda upp arbetsprover

Arbetsproverna består av hemuppgifter, eventuella egna alster samt ett personligt brev.

Hämta arbetsprover

Ansökan till hössterminen 2024 är nu stängd.

Instruktioner för arbetsprover

  • Arbetsprover (och eventuella övriga egna alster) lämnas in i form av designskisser, teckningar och förklarande texter. Det kan även vara foton av modeller, prototyper, målningar i valfri teknik eller digitala verk skapade i datormiljö.
  • Skissa gärna på större format som t.ex. A3 för bra läsbarhet. Scanna/fotografera dina alster med god kvalitet och läsbarhet anpassad för skärmvisning.
  • PDF:en får vara max 8 sidor. Det går bra att montera flera alster på samma sida.
  • Skriv inte ditt namn på sidorna i PDF:en. Detta är viktigt för att dina arbetsprover skall kunna bedömas anonymt.

Instruktioner för personligt brev

I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och varför du vill utbilda dig till industridesigner. Det personliga brevet lämnas in/ laddas upp tillsammans med arbetsprover i ett separat PDF-dokument.


Namngivning av dokumenten

Namnge PDF-dokumenten med ditt anmälningsnummer (8 siffror). Detta gäller både arbetsproverna och det personliga brevet. Exempel: "12345678.arbetsprov" och "12345678.personligt brev".

Urvalsprocess

Urvalet till Kandidatprogrammet i industridesign sker i två steg.

Steg 1: Arbetsproverna bedöms av en jury bestående av programansvarig för kandidatprogrammet och yrkesverksamma industridesigners.

Steg 2: De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till Designhögskolan i Umeå för ytterligare arbetsprov och intervju under en dag.

Frågor?

Frågor om ansökan och uppladdning skickas till: adrian.lowander@umu.se

nyckelfakta

  • Ca 15 studenter blir antagna till programmet varje år.
  • Programmet undervisas på svenska
  • Under höstterminen årskurs tre kan programmet ta emot utbytesstudenter

Viktiga datum

1 december 2023

Arbetsprover publiceras på Designhögskolans webb


19 januari 2024

Registreringen öppnar på antagning.se


1 mars 2024

Sista dag för registrering via antagning.se

Sista dag för digital inlämning av arbetsprover


3-5 April 2024

Antagningsintervjuer och arbetsprov på plats


16 maj 2024

Resultatet av urvalet publiceras på antagning.se

Senast uppdaterad: 2024-03-21