Bild: Erik Abel

Ansökan

Behörighet

Grundläggande behörighet (Svenska 3, Matematik 1a,b eller c, Engelska 6). Programmet undervisas på svenska. På antagning.se finns mer information om specifika språkkrav. Saknas betyg i svenska rekommenderas att den sökande gör ett Tisus-test.

Du som går sista året på gymnasiet och ännu inte fått dina slutbetyg har möjlighet att komplettera din ansökan när betygen är satta. Detta sker automatiskt när din skola registrerar dina betyg.

Ansökan

Ansökan till Kandidatprogrammet sker i två steg, registrering samt inlämning av arbetsprover och personligt brev. Observera att all kommunikation kring din ansökan sker via ditt konto på antagning.se. Kontot skapar du när du registrerar dig.

1) Registrering

Du registrerar din ansökan via antagning.se. Kom ihåg att spara ditt 8-siffriga anmälningsnummer.

2) Inlämning av arbetsprover

Arbetsproverna består av hemuppgifter, eventuella egna alster samt ett personligt brev.

Instruktioner för arbetsprover

  • Arbetsprover (och eventuella övriga egna alster) lämnas in i form av designskisser, teckningar och förklarande texter. Det kan även vara foton av modeller, prototyper, målningar i valfri teknik eller digitala verk skapade i datormiljö.
  • Skissa gärna på större format som t.ex. A3 för bra läsbarhet. Scanna/fotografera dina alster med god kvalitet och läsbarhet anpassad för skärmvisning.
  • PDF:en får vara max 8 sidor. Det går bra att montera flera alster på samma sida.
  • Skriv inte ditt namn på sidorna i PDF:en. Detta är viktigt för att dina arbetsprover skall kunna bedömas anonymt.

Instruktioner för personligt brev

I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och varför du vill utbilda dig till industridesigner. Det personliga brevet lämnas in/ laddas upp tillsammans med arbetsprover i ett separat PDF-dokument.


Namngivning av dokumenten

Namnge PDF-dokumenten med ditt anmälningsnummer (8 siffror). Detta gäller både arbetsproverna och det personliga brevet. Exempel: "12345678.arbetsprov" och "12345678.personligt brev".

Urvalsprocess

Urvalet till Kandidatprogrammet i industridesign sker i två steg.

Steg 1: Arbetsproverna bedöms av en jury bestående av programansvarig för kandidatprogrammet och yrkesverksamma industridesigners.

Steg 2: De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till Designhögskolan i Umeå för ytterligare arbetsprov och intervju under en dag.

Frågor?

Frågor om ansökan och uppladdning skickas till: adrian.lowander@umu.se

Online Session

Den 6 december, kl. 16.00, håller vi en digital träff via Zoom där lärare och personal på Designhögskolan går igenom Kandidatprogrammet i Industridesign. Potentiella studenter erbjuds också möjlighet att ställa frågor kring utbildningens innehåll, ansökningsprocessen och potentiella karriärvägar.

Länk till kalenderevent: Kalenderevent (ics.)

Länk till eventet på Zoom: 'Online Session' på Zoom, 6 december (kl. 16.00)

nyckelfakta

  • Ca 15 studenter blir antagna till programmet varje år.
  • Programmet undervisas på svenska
  • Under höstterminen årskurs tre kan programmet ta emot utbytesstudenter

Viktiga datum

2 december 2023

Hemuppgiften publiceras på Designhögskolans webb


20 januari 2024

Registreringen öppnar på antagning.se


1 mars 2024

Sista dag för registrering via antagning.se

Sista dag för digital inlämning av arbetsprover


30 Mars - 1 April 2024

Antagningsintervjuer och arbetsprov på plats


15 maj 2024

Resultatet av urvalet publiceras på antagning.se

Senast uppdaterad: 2023-05-03