Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kandidatprogrammet i industridesign

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

Industridesign är mer än formgivning, som industridesigner skapar du visioner som går att förverkliga. Att utveckla en produkt eller tjänst innebär en kreativ designprocess med människan i centrum, samtidigt som hänsyn tas till hållbar utveckling, företagets mål och marknadens behov. Under utbildningen arbetar du mycket i projekt, ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Film: Kandidatprogrammet i Industridesign på 60 sekunder
Kandidatprogrammet i Industridesign på 60 sekunder

Är du nyfiken på design? Vill du veta vad det innebär att arbeta som industridesigner? Har du en minut över?

Under utbildningen

Som student vid Designhögskolan får du kunskap om att hantera aktuella designrelaterade problem inom många produktområden. Du arbetar kontinuerligt med att utveckla din kreativa designprocess och tränar dig i att samarbeta i innovativa tvärvetenskapliga team.

En stor del av utbildningen sker i projektform, nästan alltid i samarbete med företag, organisationer eller myndigheter och du har yrkesverksamma industridesigners som handledare. Mellan projekten ligger kortare kurser som förbereder dig för nästkommande projekt. Till exempel får du lära dig mer om modell- och verkstadsteknik, skissteknik och projektplanering.

Design för alla – ett viktigt perspektiv

Utbildningen tar upp olika perspektiv på användarvänlighet. Vi sätter människan i centrum och diskuterar alltid vem som är användaren. Samtidigt ifrågasätter vi normer och generaliseringar och förhåller oss till förändringar och skeenden i vår omvärld. Perspektivet design för alla följer med hela vägen genom utbildningen. Det är ett förhållningssätt som påverkar hela den kreativa designprocessen.

Film: Scanner för miljöval - ett examensprojekt
Scanner för miljöval - ett examensprojekt

Felicia Evaldsson utvecklade en scanner för att jämföra produkter i livsmedelsbutiken ur miljösynpunkt.

Lär dig kommunicera och visualisera

Som industridesigner kommunicerar du ditt arbete och resultat med många olika tekniker. Under utbildningen läser du grundläggande kurser i olika kommunikations- och visualiseringstekniker. I alla projekt och kurser får du tillämpa och utveckla din förmåga att kommunicera, visualisera och presentera. De flesta kurser avslutas med att du får presentera muntligt och argumentera för hur du arbetat med din idé och vad du kommit fram till inför din studiegrupp. Att få se många individuella lösningar på samma problem ger dig inspiration och nya infallsvinklar på ditt arbete.

Examensevent med inbjudna företag

Alla examensarbeten presenteras vid ett stort event, UID Design talks & degree show, där studenter från alla Designhögskolans program medverkar. I publiken finns förutom studenter, släkt och vänner representanter från en rad multinationella företag.

Programöversikt

Efter utbildningen

Våra studenter utvecklar skicklighet i sitt arbete med omfattande helhetskoncept likaväl som med små detaljer i design. Skolan har mycket gott renommé och industrin uppskattar studenter från Designhögskolan på grund av utbildningens bredd. Välkända företag och designbyråer världen över anställer regelbundet studenter med examen från Designhögskolan i Umeå.

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i industridesign, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov och intervju.

Urval

En viktig merit är konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju. Ansök genom att: 1. via www.antagning.se ansöka till programmet. Det gör du 22 januari - 2 mars. 2. skicka in arbetsprover. Uppgifterna till arbetsprover hittar du på http://www.uid.umu.se/sv/utbildning/kandidatprogrammet-i-industridesign/ansoekan/ . Uppgifterna till arbetsprovet läggs ut på programmets hemsida 2 december. Arbetsprovet skall vara hos Designhögskolan senast 2 mars.

Anmälningskod

UMU-K5006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 2 mars 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Ansökan sker i två steg

Steg 1: Ansök till programmet via www.antagning.se
Steg 2: Skicka in arbetsprover. Läs mer om arbetsprover.

Uppgifterna till arbetsprovet läggs ut på programmets hemsida 1 december.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Per Sihlén, programansvarig