Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk fysiologi

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Vill du jobba med patientkontakt och utföra kliniska undersökningar på patienter? Inom Klinisk fysiologi fördjupas kunskaperna i fysiologiska undersökningar av exempelvis hjärta, hjärna, nervsystemet, njurar och andra organ.

Under utbildningen

I programmet ingår praktik på arbetsplatser, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU, då du får en inblick i det kliniska arbete som biomedicinsk analytiker gör. Du får praktiv vid olika kliniska laboratorier, klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och arytmienheten vid Norrlands universitetssjukhus.

Arbetet som biomedicinsk analytiker inom inriktning klinisk fysiologi innebär mycket patientkontakt, och under din VFU kommer du under handledning att lära dig att göra olika undersökningar på patienter.

VFU-perioden är uppdelad i två 4-veckors perioder under termin 4, samt tre 3-veckors perioder under termin 5. Varje VFU-period avslutas med examinerande moment med bland annat muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Här kan du se en film, om vad en biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi kan göra.

Programöversikt

År 1
Gemensamt
Grundläggande laboratorievetenskap. Humanbiologi och laboratoriemetodik. Medicinsk biokemi med laboratoriemetodik. Cell- och molekylärbiologi med laboratoriemetodik. Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården. Mikrobiologi.

År 2
Gemensamt
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation. Immunologi och hematologi. Sjukdomslära och genetik.

Klinisk fysiologi
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering. Klinisk fysiologi I. Fysiologisk diagnostik I.

År 3
Klinisk fysiologi
Nuklearmedicin och bildgivande teknik. Fysiologisk diagnostik II. Klinisk fysiologi II.

Gemensamt
Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet. Examensarbete.

Anmälan och behörighet

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

12 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 12/A12 med ett eller flera undantag)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1306

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Kontaktperson för programmet är:
Karin Emanuelsson