Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Laboratoriemedicin

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Är du intresserad av att arbeta med diagnostik av prover? Inom Laboratoriemedicin ingår kurser i bland annat klinisk kemi, mikrobiologi, patologi och transfusionsmedicin.

Under utbildningen

Under termin 4 och termin 5 gör du praktik på arbetsplatser, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom klinisk kemi, transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk genetik, klinisk immunologi samt biobanken vid Norrlands universitetssjukhus.

Du kan också göra delar av VFU i Norrbotten, Västernorrland eller Jämtland Härjedalen.

VFU-perioden är totalt nio veckor/termin och den är indelad i tre 3-veckors perioder. En av dessa perioder gör du på universitet då du självständigt får planera och utföra specifika laborativa moment. Här ingår även laborativ examination.

Programöversikt

År 1
Gemensamt
Grundläggande laboratorievetenskap. Humanbiologi och laboratoriemetodik. Medicinsk biokemi med laboratoriemetodik. Cell- och molekylärbiologi med laboratoriemetodik. Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården. Mikrobiologi.

År 2
Gemensamt
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation. Immunologi och hematologi. Sjukdomslära och genetik.

Laboratoriemedicin
Immunologisk och hematologisk metodik. Molekylärbiologisk metodik. Klinisk laboratoriemetodik, moment I. Tillämpad laboratoriemetodik I.

År 3
Laboratoriemedicin
Klinisk laboratoriemetodik, moment II. Tillämpad laboratoriemetodik II. Laboratoriemedicin I och II.

Gemensamt
Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet. Examensarbete.

Anmälan och behörighet

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

38 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 12/A12 med ett eller flera undantag)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1304

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Kontaktperson för programmet är:
Karin Emanuelsson