"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i fri konst

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Som student hos oss får du en god inblick i och förståelse för konstens roll i dagens samhälle och hur den har förändrats över tiden. Vidare övar du din förmåga att kritiskt granska, debattera och skriva om konst. Fokus ligger på det egna individuella konstnärliga uttrycket. På masterprogrammet fördjupar du dessa färdigheter samt ägnar dig än mer åt ditt egna konstnärliga arbete.

Under utbildningen

Många av skolans gästlärare och professorer är internationellt verksamma konstnärer vilket, förutom att en stor del av undervisningen sker på engelska, för internationella influenser till skolan. Varje årskurs har en handledare som följer sin klass studenter under året. Eftersom en stor del av utbildningen består av eget konstnärligt arbete så ligger ett stort ansvar på dig som enskild student att i samråd med din handledare upprätta planer för dina studier. Därutöver är skolans alla lärare tillgängliga och erbjuder ateljésamtal/ handledning för samtliga studenter.

Varje student har en egen ateljéplats och tillgång till skolans välutrustade verkstäder och projektrum för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och datorbaserat arbete. Förutom eget konstnärligt arbete består studierna av kurser och workshops, seminarier, föreläsningar och fältstudier. Vid sidan av obligatoriska kurser så fastställs schemat utifrån de utbildningsråd som hålls varje termin med studentrepresentanter, professorer, studierektor och studiesamordnare.

Examination under ditt sista läsår sker i form av en soloutställning, en uppsatsskrivning och en med klassen gemensam examensutställning.

Efter utbildningen

Masterprogrammet i fri konst riktar sig till den som vill fördjupa sitt konstnärliga kunnande för att kunna arbeta professionellt som konstnär i Sverige eller utomlands alternativt inom områden där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse.

Examen

Konstnärlig masterexamen i fri konst

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i fri konst, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen i fri konst (180 hp) eller motsvarande, godkända arbetsprover samt godkänd projektbeskrivning och intervju. Engelska B/6.

Urval

Urval sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover/portfolio samt intervju. Ansökan görs i två steg. Steg 1: Skicka in din anmälan via antagning.se. Steg 2: Ladda upp dina arbetsprover via länken som kommer finnas tillgänglig på Konsthögskolans hemsida, art.umu.se när anmälan öppnar.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 182 250 kr. Total studieavgift: 729 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-K8020

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 1 mars 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Ansökan sker i två steg

 

Masterprogrammet i fri konst

Steg 1: Ansök till programmet via antagning.se

Registreringen öppnar 19 januari 2024 kl 13.00.
Sista anmälningsdag är den 1 mars 2024.

Steg 2: Skicka in arbetsprover och en projektbeskrivning. Arbetsproverna laddar du upp digitalt via länk. Länken finns tillgänglig på Konsthögskolans hemsida under ansökningstiden. Observera att du inte ska inte ladda upp arbetsproverna på antagning.se.

Din ansökan ska bestå av minst 5 och högst 10 arbetsprover. Det går bra att ladda upp max 5 bilder, videor eller ljudfiler per arbetsprov. Du har möjlighet att skriva en kort text om arbetsprovet (300 tecken) i anslutning till arbetsprovet.
Accepterade filformat är
·      Film: MOV, MP4/MPEG4 eller AVI, högst 2 GB/film
·      Bild: JPG
·      Ljud: MP3
En bifogad länk till en hemsida godtas inte.

Arbetsproverna utgör den särskilda behörigheten och är till för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet.
Förutom arbetsprover ska du skicka in en projektbeskrivning på engelska som berättar om dina planer för ditt första år på masterutbildningen. Beskrivningen ska du skriva direkt på ansökningssidan, högst en A4-sida.
Observera att utan arbetsprover och projektbeskrivning är din ansökan inte komplett och kommer inte att behandlas.

 

Här gör du din ansökan.

Här laddar du upp dina arbetsprover.

 

Senare del av masterprogrammet i fri konst

Steg 1: Ansök till programmet via antagning.se

Steg 2: Skicka in arbetsprover. Arbetsproverna skickar du per e-post till info.art@umu.se. Observera att du inte ska inte ladda upp dem på antagning.se. Är det stora filer så skickar du dem enklast via t ex WeTransfer.

Vi vill att du skickar in 3 - 5 arbetsprover samt en beskrivning av verken, årtal, titel, material etc. Arbetsproverna utgör den särskilda behörigheten och är till för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet.

Observera att utan arbetsprover är din ansökan inte komplett och kommer inte att behandlas.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Konsthögskolan i Umeå
Kontaktperson för programmet är:
Micael Norberg