Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i kemi

  • Antal högskolepoäng 120 hp

På masterprogrammet i kemi fördjupar du dig i hur proteiner fungerar i kroppen, vad som händer med kemikalier i naturen och hur man utvecklar nya läkemedel. Utbildningen sker i nära kontakt med tre starka forskningsområden i kemi vid Umeå universitet – läkemedelskemi, miljökemi och proteinkemi. Ditt framtida jobb finns som forskare, inom industrin eller vid myndigheter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

På masterprogrammet i kemi får du kunskaper och färdigheter för att lösa och kritiskt bedöma kemirelaterade problem. Du lär dig att sammanställa, analysera, kritiskt granska och presentera vetenskapliga texter och dina egna data. Det första året innehåller fyra avancerade kurser som introducerar viktiga verktyg och teorier inom modern kemi och som tar dig till den nivå som krävs för följande profilkurser.

Film: Vi utbildar upptäckare!
Vi utbildar upptäckare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Vi utbildar upptäckare – inom allt från fysik och matematik till molekylärbiologi, biologi och kemi.

De inledande kurserna är främst inriktade på avancerade instrumentella metoder samt modellering och tolkning av fysikalisk-kemiska och biokemiska fenomen. Dessa kurser innehåller också flera laborativa moment. Examensarbetet är ett forskningsprojekt som genomförs tillsammans med handledare och som försvaras både genom muntlig presentation och en skriftlig uppsats.

Nära kontakt med stark forskning

De tre profilerna matchar de starka forskningsområdena på Kemiska institutionen vid Umeå universitet - miljökemi, läkemedelskemi och proteinkemi. Dina lärare är forskare och de projekt du genomför under utbildningen har alltid nära koppling till pågående forskningsprojekt.

Undervisningen sker på engelska.

Programöversikt

Efter utbildningen

Din framtida arbetsmarknad finns inom kemisk industri som till exempel pappers- och massaindustri, läkemedels- och livsmedelsindustri, verkstads- och elektronikindustri, i miljökonsultbranschen, samt inom offentlig förvaltning. Utbildningen ger även en grund för forskarutbildning i kemi.

Vanliga yrken

  • Analyskemist
  • Läkemedelskemist
  • Miljökonsult

Läsa vidare?

Efter din examen kan du påbörja en forskarutbildning.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Jean-François Boily, programansvarig.