Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biofysikaliska-kemiska koncept

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen behandlar biofysikaliska och kemiska processer i miljön och i biologiska system. I den praktiska delen av kursen ingår bland annat utförande av spektroskopiska mätningar på proteiner i interaktion med små organiska molekyler, jämviktsberäkningar baserad på fugacitet samt ytkarakterisering av molekylär adsorption på organiska (tex. nanotuber, membraner) och oorganiska ytor (tex. olika mineraler). Kursen behandlar följande områden; termodynamik, absorptionsprocesser, kinetik, fugacitet, fysikalisk-kemiska egenskaper, molekylär dynamik och spektroskopiska metoder främst NMR spektroskopi men även Raman-, IR- och Fluoroscensspektroskopi. Kursen innehåller också ett litteraturprojekt som inkluderar litteratursökning samt såväl skriftlig som muntlig rapportering. Kursen behandlar även vetenskapsteori och etik. Laborationerna på kursen har en nära anknytning till pågående forskning vid Umeå universitet inom protein-, läkemedels- och miljökemi.

Anmälan och behörighet

Biofysikaliska-kemiska koncept, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet kemi, eller motsvarande samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-56004

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet kemi, eller motsvarande samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F5609

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2020. Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Gerhard Gröbner